2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde personele yapılacak birçok ödemeye yer verilmiştir. Birçok kanunda yer alan ödeme tutarları bütçe kanunları ile arttırılabilmektedir. Bu yazımızda bunlara yer vererek yapılan ödeme tutarlarını ve yapılan artışları açıklamaya çalışacağız.

2022 yılında memurlara yapılacak harcırah ödemesi ne kadar artacak?
2022 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 100 TL,

-Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 92 TL,

- Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 80 TL,

- Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 75 TL,

- Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 71 TL

- Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 63 TL,

- Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62 TL.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 80 TL esas alınır. Bu yıl yapılan artış % 29,764 oranındadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50'si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40'ı esas alınır.

Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar ne kadar artacak?
6245 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5'inci bentlerinde yer alan personelden;

Kadro derecesi 1-4 olanlar 23,5 TL,

Kadro derecesi 5-15 olanlar 22,7 TL.

Bu tazminattan yararlananlardan; memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.

Aylık maktu fazla çalışma ücreti 888 TL'ye yükselecek
Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

10.000'e kadar olanlar için 361 Türk Lirası'nı,

10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 386 Türk Lirası'nı,

50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 427 Türk Lirası'nı,

100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 482 Türk Lirası'nı,

250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 575 Türk Lirası'nı,

1.000.001'den fazla olanlar için 667 Türk Lirası'nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 667 Türk Lirası'nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 888 Türk Lirası'nı geçemez.

Terör eylemlerinin olduğu illerde çalışanlara 185 TL ilave ücret
375 sayılı KHK'de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28'inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 185 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Cumhurbaşkanı bu tutarı %50'sine kadar artırmaya yetkilidir.

2022 yılı bütçesinde tayın bedeline ilişkin neler yer alıyor?
Tayın bedeliyle ilgili olarak 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifinde şu ifadelere yer verilmiştir: "2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez." Bu göstergeler 2021 yılındakilerle aynıdır.

Öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?
2022 yılında ödenecek hazırlık ödeneği toplu sözleşme ile 1.325 TL olarak belirlenmişti. Bu ödemeyle ilgili olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde; "657 sayılı Kanun'un ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." ifadelerine yer verilmiştir.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin kamu personeline hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.