Kamuda tasarruf için ikinci aşama: 4 alanda düzenleme yapılacak

Kamuda tasarruf için ikinci aşama: 4 alanda düzenleme yapılacak

Kamuda tasarruf için ikinci aşama: 4 alanda düzenleme yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan yeni tasarruf tedbirlerine ilave olarak, Orta Vadeli Plan’da (OVP) belirtilen hedeflere uygun olarak yeni adımların aşamalı olarak hayata geçirileceği duyuruldu. Bu çerçevede, kamu ihale reformu, KİT’lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele olmak üzere dört alanda yeni idari ve kanuni düzenlemeler yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan yeni tasarruf tedbirlerine ilave olarak, Orta Vadeli Plan’da (OVP) belirtilen hedeflere uygun olarak yeni adımların aşamalı olarak hayata geçirileceği duyuruldu. Bu çerçevede, kamu ihale reformu, KİT’lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele olmak üzere dört alanda yeni idari ve kanuni düzenlemeler yapılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan ‘Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması’ hedefine paralel olarak, kısa süre içinde yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele hedefleri doğrultusunda Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan denetimler artırılacak. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde denetimde görevli personel sayısı artırıldı ve binden fazla müfettiş sahada görevlendirildi. Vergilendirmeye ilişkin denetimler, Türkiye genelinde hileli KDV uygulamaları, fahiş fiyatlar ve POS cihazı denetimleri başta olmak üzere artırılacak. Ayrıca, tapudaki işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması için kanuni düzenleme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin bir rol üstlenecek ve denetimler sıklaştırılacak.

KİT’lerin faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için bazı yeni adımlar atılacak. ‘KİT Yönetişim Reformu’ adı altında, KİT’lerin üst yönetimleri ve yönetim kurulu üyelikleri yeniden yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlamak için sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan mekanizmalar kurulacak. Bu alanda yapılacak kanuni ve idari değişikliklerle düzenlemeler yapılacak.

Ayrıca, Kamu İhale Yasası uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. İhale Kanunu dışında tutulan istisnalar azaltılacak. Doğrudan temin usulüne sınırlamalar getirilecek ve kamu alımlarında tasarruf odaklı harcamalar yapılacak. Kamu alımlarında oluşabilecek zararların önlenmesi için gerekli adımlar atılacak, mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımlarına sınırlamalar getirilecek.