Tapu devri yapılırken istenen belgeler arasında neler vardır?

Tapu devri yapılırken istenen belgeler arasında neler vardır?

Yeni bir malın sahibi olmak ya da miras ile kalan herhangi bir malın bir kişiden başka bir kişi üzerine geçmesi tapu devrinin gerçekleşmesi gereklidir. Bu yüzden istenen belgeler merak edilmektedir.

Tapu devir işlemi bir kişinin üzerinde bulunan taşınmazın başka birinin üzerine alınmasıdır. Bu işlemler resmi olarak halledilir. Resmi olarak yapılan işlemler için belli bir ödeme gerekebilir. Miras yolu ile taşınmaz alımı yapılacaksa veraset ilanının çıkarılması gereklidir. Aynı zamanda bulunan yerdeki tapu Müdürlüğü’ne ya da 181 numarası aranarak randevu alınması gerekmektedir. Aynı zamanda gerekli evrakların öğrenilmesi açısından da yine bu numara aranarak bilgi sahibi olunabilir.

Tapu Devir İşlemleri ne zaman gerçekleşir?

Tapu işlemleri arazi, konut ya da iş yeri gibi taşınmaz lşan mülklerinin sahiplerinin değişmesi durumunda gerçekleşmektedir. Tapu devrinin temel amacı, yapılmakta olan değişikliklerin resmiyet kazanması gerekmektedir. Bu işlem aracılığı ile taşınmaz mülklerin oturum izinleri, kiralanması ya da farklı bir amaç ile yeni sahibine verilmektedir.

Tapu devri yapılırken gerekli olan belgeler nelerdir

Tapu devrinin gerçekleştirilmesi açısından Alo 181 ya da tapu müdürlüklerine gidilmesi gereklidir. Devir işlemleri açışından evraklar tam olmalıdır. Tapu Devrinde gerekli olan belgeler arasında;

Tapunun aslı ve de fotokopisi

TC kimlik kartı ve de aslının fotokopisi

Alan kişi için 6 ay içinde çekilmiş olan vesikalık fotoğraf

Mülkün yer aldığı belediyeden alınmış olan sayın bedelinin göstergesi

Zorunlu olarak yapılması gereken deprem sigorta poliçesi

Taşınmazlar üzerinde yetkili olan biri bulunuyorsa bu durumu ispatlayan bir beyanname yer almaktadır.

Miras tapu devri nasıl yapılır?

Yeni alınmış olan malların tapu devir işlemlerinde hem alıcıların hem de satıcılarım tapu Müdürlüğü’nde bulunmaları gereklidir. Diğer yandan bu yapılacak işlemler miras yolu ile kalan taşınmazlar açısından gerçekleşmektedir. Miras yolları ile kalan bir taşınmazın tapu devir işlemlerinin gerçekleşmesi açısından ilk olarak veraset yapılması gereklidir. Sonrasında mirasçı kişiler vukuatlı nüfus kayıt, nüfus cüzdanı ve intikam vergi ödeme yaptıklarına dair belgeler ile beraber Tapu Müdürlüklerine gidilerek başvuru gerçekleşmektedir.