Bir sendika daha öğretmen mülakatlarını yargıya taşıyor

Bir sendika daha öğretmen mülakatlarını yargıya taşıyor

Bir sendika daha öğretmen mülakatlarını yargıya taşıyor

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ''Öğretmen atamalarında emeği ve liyakatı yok sayan bir torpil mekanizmasına dönüşmüş mülakat dayatmasını yargıya taşıyoruz!'' dedi.

Sayın Özbay konuşmasının devamında:

''Cumhurbaşkanının seçim öncesi mülakatı kaldıracağız vaatlerine karşın, akıllara zarar ve sırf mülakatın dayanağı olan 652 Sayılı KHK’daki düzenlemeye uydurmak için mantık ve Türkçe anlam bilgisinin dahi sınırlarının zorlandığı bir düzenleme karşımıza çıkmıştır. Bu düzenlemeye göre KPSS puanının sözlü sınav içinde yer aldığı bir garabet yaratılmış, sözlü sınav başarı puanının; KPSS’den alınan sınav puanının %50’si ile Bakanlık tarafından yapılacak mülakattan alınacak puanın %50’sinden oluşacağı öngörülmüştür.

Böylece sözlerini tutup mülakatı kaldırmak yerine eskiye göre daha objektif bir kriter getirildiği izlenimi yaratılmak istenmektedir. Yani bu düzenlemenin hiçbir olumlu ve iyimser tarafı bulunmamakta olup tamamıyla bir aldatmacadır. Kimse bu kandırmacaya da alet olmamalı, olumlu bakmamalıdır. Sorunun çözümü bellidir ve tek çözüm de atamalarda mülakatların tamamıyla kaldırılmasıdır. Atamalarda sözlü sınav öngören tüm düzenlemelere karşı davalar açan Eğitim-İş olarak yine ve tekraren bu garabet mülakat uygulamasının tümüyle kaldırılması için yargı yoluna başvuracağımızı ilan ediyoruz.''