Burslu olarak yurt dışında eğitim alması için öğrenciler gönderilecek! MEB açıkladı…

Burslu olarak yurt dışında eğitim alması için öğrenciler gönderilecek! MEB açıkladı…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda yurt dışına burslu öğrenci gönderileceği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların detayları haberimizde…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada yurt dışına burslu olarak öğrenci gönderilme projesi üzerine çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı kanun çerçevesinde yurt dışına öğrenci göndermek üzere başlatmış olduğu çalışmalara ilişkin resmi belgeyi kurumlara iletti.

MEB’den kurumlara gönderilen yazının detayları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumlara göndermiş olduğu yazıda şu ifadelere yer verildi;

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun sonunda bakanlığımız tarafından verilen burs ödemesi ile lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler yurt dışına gönderilmekte olup 2024 yılında YÖK aracılığı ile üniversiteler adına yurt dışına öğrenci gönderilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda ülkemizin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi adına 2024 YLSY planlaması kapsamında yer alan Tübitak tarafından hazırlanan üniversitelerin alan bazında yetkinlik raporu aynı zamanda stratejik alanlar çalışması ile beraber yer alan konularda kontenjanların arttırılması hususu da dikkate alınmalıdır.

Üniversiteler adına yurt dışına öğrenci gönderilecek!

Ülkemizde ihtiyaç olan farklı alanlardaki pozisyonlara yönelik eksikliği gidermek ve kalkınmaya destek olmak adına üniversiteler adına yurt dışında eğitim görmek üzere öğrenci gönderimi yapılacak. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli olan kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda detayları ile birlikte ifadeler yer aldı.

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve ülkemiz adına yeni stratejik çalışmaların gerçekleşmesi için bu projenin büyük ses getireceği düşünülüyor.