Daha önce Avukat mülakatları yargıya taşınmıştı: Bakın sonuç nasıl çıktı?

Daha önce Avukat mülakatları yargıya taşınmıştı: Bakın sonuç nasıl çıktı?

Kamuya avukat alımında mülakat uygulanması konusu yargıya taşınmıştı. Karar ne oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında uygulanacak yeni mülakat sistemi Yönetmelikle Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre sözlü sınav başarı puanı %50, KPSS puanı %50 alınarak değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili başta Eğitim Sendikaları olmak üzere çok sayıda iptal davası açılacağı duyuruldu. Daha önce 2018 yılında kamuya avukat alımında mülakat uygulanması kararının yer aldığı yönetmelik barolar tarafından dava edilmişti.

İstanbul Barosu Dava Sonucunu "Kamuya Avukat Alımında KPSS Dışında İkinci Bir Sınav Yapılamaz" başlığıyla duyurmuştu. İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklama;

"Kamuya hazine avukatı, hukuk müşaviri ve avukat alımlarında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personel Seçme Sınavı dışında yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılmasını öngören, 03.10.2012 gün ve 28430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-6. maddesinin iptali istemi ile İstanbul Barosu tarafından açılan davada, Danıştay 12. Dairesi’nin 08.02.2018 gün ve 2016/9090 E. 2018/528 K. no’lu kararı ile;

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak, bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan” iptal edilmiştir."