Kar tatilinde ek ders ücreti kesilir mi?

Kar tatilinde ek ders ücreti kesilir mi?

Bugünlerde bir çok ilde Valilikler, eğitime ara veriyor, okullar tatil ediliyor. Peki okullar tatil olunca ek ders ücreti alınır mı?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının “II. Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler” bölümü “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesi şu şekildedir:

“(1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

VALİLİK, KAR TATİLİ KARARI ALIRSA, EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR?

Bu hükümlere göre; Herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir.

Bu madde ile sorun çözümlenmiş midir?

Maalesef hayır. Bakanlık ya da valilik kendisi öğrenciyi izinli sayarsa ek ders ücreti ödenecektir. Ama öğrenci kendisi gelmez ve ders boş geçerse, ücret ödenmeyecektir.

ÖĞRENCİ KENDİSİ GELMEZ VE DERS BOŞ GEÇERSE ÜCRET KESİLİR?

Şöyle açıklayalım: Bakanlık ya da valilik herhangi bir nedenle okulları tatil ederse yani grip salgını, doğal afet vs ücret ödenecektir. Bu durumda doğal olarak öğretmen de okula gelmeyecektir.

Öğrenciler birlik olup "hadi ailemize de haber verip bugün okula gitmeyelim pikniğe gidelim ya da yarınki sınava hazırlanalım ya da devamsızlık hakkını kullanalım" (özellikle son haftalarda) derler ve sınıfa hiç öğrenci gelmezse öğretmen okula geldiği halde ücreti kesilecektir.

Fakat bu konuda kazanılmış mahkeme kararları bulunmaktadır.

Öğrencilerin özürlü devamsız sayıldıkları dönemde fiilen ders yapılmaması nedeniyle öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmemesi gerektiğine dair açılan davada verilen Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2008/935 Esas ve 2008/1958 Sayılı Kararı ve Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2011/510 Esas ve 2012/922 Sayılı Kararı bulunmaktadır.

KAMU KURUMLARI SULH YOLUNU BİLMİYOR

İdarenin zaten davaların açılmasını önlemek, devleti zarara uğratmamak adına, Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek adına 1 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nin “Adli uyuşmazlıklarda sulh” başlıklı 9.maddesine göre İdareler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını öğrenmeleri durumunda da karşı tarafı sulhe davet edebilirler. Sulhe davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilmektedir. Zaten öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı fiilen ders yapılmaması nedeniyle öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmesi nedeniyle açılacak davaların kazanılacağı ortada iken bu KHK nedeniyle de ek ders ücreti kesilen öğretmenle idarenin sulh yapma zorunluluğu ortadadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının adım atması gerekmektedir.

Madde hükmü aslında amaca hizmet etmemektedir. Bu nedenle gerekli düzenlemelerin bu doğrultuda yapılması gerekir. Öğretmenin okula gelmediği izin durumlarından daha önemli olan öğretmenin okula gelmek zorunda kaldığı halde ders işleyememesi nedeniyle ücretinin kesilmesi hususudur.

Buradaki bir başka önemli husus ise 2006 yılından itibaren ek ders hesabı günlük değil hafta bütünlüğünde yapılmaktadır. İşte asıl sorun da buradan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; 5 günlük bir haftada bir sınıf öğretmeni 15 saat ek ders ücreti alır. Öğretmen bir gün ders işleyemezse ya da raporlu olursa 7 saat ücreti düşer ve 8 saat ücret alır. 2 gün ders işlenemez ya da raporlu olursa hiç ücret almaz. Oysaki o hafta okula hiç gelmeyen raporlu ya da izinli olan öğretmen de hiç ücret almaz. Yani üç gün gelen ile hiç gelmeyen ücret olarak eşit olmaktadır. Asıl mutabakat sağlanması gereken husus budur. 2006 öncesi uygulamada ise 2 gün okula gelmeyen öğretmen geldiği 3 güne tekabül eden 8 saat ücretini almaktaydı.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum