Mahkemeden Yönetici Atama Mahkeme Kararı

Mahkemeden Yönetici Atama Mahkeme Kararı

Mahkemeden Din Kültürü Öğretmenlerine Müjde Mahkeme: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Liseye Yönetici Olarak Atanabilir

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu öğretmenin, öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığı görevini sürdürmekte iken 2009 yılında girdiği eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcılığı seçme sınavı sonucuna göre Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olarak atanmasının, “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programından mezun olanların ortaöğretim kurumlarının yöneticiliklerine atanmalarının mümkün olmadığı” gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi işlemini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, kararında, “…her ne kadar Talim ve Terbiye Kurulu kararının eki çizelgede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak atanamayacakları belirtilmişse de, anılan karar ile kabul edilen esaslarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan dersi olduğu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/04/2012 tarih ve 15709 sayılı yazısına göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı ile Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programının eşdeğer sayıldığı dikkate alındığında, … Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olarak atanan davacının yukarıda aktarılan yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı açık olup ataması iptal edilerek eski görev yeri olan Simav İlçesi öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcılığına atanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” ifadelerine yer vererek, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

 

Eğitim-Bir-Sen , Kütahya'nın Simav İlçesi'nde öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyesinin; müdürlük sınavında elde ettiği puanla münhal bulunan okulları tercih ettiğinden ve mevzuat gereği görevde yükselme puanı ile bir kez tercih yapabileceğinden, aynı puanla tekrardan müdürlük görevine başvurma imkânının elinden alındığını, mezunu olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi diplomasında bölümü olarak İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak yazılmasının ortaöğretim kurumlarında derse giremeyeceği anlamına gelmeyeceğini, yönetici atamalarında mezun olunan alanın değil, görev yapılan alanın esas alınması gerektiğinin ilgili kılavuzda da belirtildiğini, aksi bir yaklaşımın Anayasa'nın eşitlik ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağını, ilahiyat fakültelerinin hem imam hatip lisesi meslek dersleri alan öğretmenliğine hem de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan dersleri öğretmenliğine kaynak teşkil ettiğini, kazanılmış hakkının geri alındığını, atama isteğinde bulunan yönetici adayının atanmak istediği kurumda alanının bulunması halinde yönetici olarak atamasının mümkün bulunduğunu, ilahiyat fakültesinden mezun olduğu ve öğretmenliğe atandığı yıl itibarıyla ilahiyat fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alanı dışında öğretmenlik veren bir alan bulunmadığını ifade ederek, atamasının iptali işleminin iptali için dava açmıştı.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.