MEB 2024 Ortaokul Türkçe (5,6,7 ve 8. Sınıf) Yeni Müfredatı

MEB 2024 Ortaokul Türkçe (5,6,7 ve 8. Sınıf) Yeni Müfredatı

MEB 2024 Ortaokul Türkçe (5,6,7 ve 8. Sınıf) Yeni Müfredatı Yayınlandı. Detaylar Haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı Yeni Müfredat programlarını paylaştı. Müfredat programlarına bir hafta sürede askıda bırakılarak eleştiri, görüş, öneri kabul edilecek. MEB 2024 Ortaokul Türkçe Yeni Müfredatı Yayınlandı. Ortaokul Türkçe 5,6,7 ve 8. sınıflar müfredat programları yayınlandı.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin

• dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, • okuduklarını, dinlediklerini/izlediklerini anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,

• okuduğundan, dinlediğinden/izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevkini geliştirmeleri ve dil bilincine ulaşmaları,

• duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,

• duygu ve düşüncelerini Türkçenin zengin ifade olanaklarından faydalanarak anlatabilmeleri,

• Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanmaları,

• basılı materyaller ile çoklu ortam kaynaklarından bilgiye erişme; ulaştıkları bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri,

• dil becerileri aracılığıyla kavramsal beceriler, eğilimler, değerler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık becerilerini geliştirilmeleri,

• millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel ve sosyal değerlere önem vermeleri; millî duygu ve düşüncelerini geliştirmeleri,

• Türkiye’den ve dünyadan seçilmiş kültür ve sanat eserleri aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri ve benimsemeleri amaçlanmaktadır

2024 yılı yeni müfredat taslağı için tıklayın.

Eleştiri, öneri ve görüş bildirmek için tıklayın.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :