MEB'den 2. GENELGE

MEB'den 2. GENELGE

MEB'den 2. GENELGE (Ders Kitapları) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları konusunda genelge yayımlandı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı : 76198665/115/20165                                                          10/01/2013
Konu : 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında
Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim
Ders Kitapları
 
GENELGE
2013/2
 
İlgi : 12/09/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.
 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programı değişen ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ile ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları, ileri tarihte yayımlanacak Tebliğler Dergilerinde ayrıca duyurulacaktır.
 
Okulların/kurumların ders kitabı ihtiyaçları, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da MEBBİS ortamında alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okulların/kurumların 2013-2014 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları okul/kurum yöneticileri tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilecektir.
 
Bu kapsamda;
 
1- Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 28/01/2013 tarihinde açılacak ve 25/02/2013 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili ayrıntılı açıklamalara, “Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”nda yer verilecektir. Bu açıklamalar il millî eğitim müdürlüklerine yazılı olarak da bildirilecektir.
 
2- Resmî ilköğretim ve ortaöğretim okullarında/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitaplarının Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilmesine 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da devam edilecektir. Özel öğretim okullarında/kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ise ders kitaplarını ücreti karşılığında temin edeceklerdir.
 
3- “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” kapsamında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar/kurumlar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayıları esas alınmaktadır.
 
Satışa sunulacak kitapların baskı miktarının belirlenmesinde ise özel okullar/kurumlar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen sayılar veri olarak kullanılmaktadır.
 
Bu nedenle, okul/kurum müdürlüklerince, öğrenci ve öğretmen sayıları dikkate alınarak kitap ihtiyaçları belirlenecek ve belirlenen kitap sayısı “Kitap Seçim Modülü”ne girilecektir.
 
4- Ders kitaplarının ihale, baskı ve dağıtımı uzun bir zaman dilimini gerektirdiğinden, kitap ihtiyacının okullardan erken alınması zorunlu hale gelmektedir.
 
5- İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden girilecektir.
 
6- 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç bildirilecek ders kitaplarının listesine ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde de yer verilecektir.
 
7- Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinde denetlenecek; kitap ihtiyacını modüle girmeyen, yanlış, eksik veya fazla giren okullar/kurumlar uyarılarak resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarının/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak
sisteme girilmesi sağlanacaktır.
 
8- Okullarda/kurumlarda okutulacak seçmeli derslerin, “Kitap Seçim Modülü”ne veri girişinden önce planlanması ve ihtiyaçların "Modül"e bu plana göre girilmesi gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra, seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından alınacaktır.
 
9- “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okullardan/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ile il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri tarafından da izlenecektir.
 
10- 2013-2014 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda MEBBİS ortamında bulunan “Kitap Seçim Modülü”nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
 
11- Kitap ihtiyacının “Kitap Seçim Modülü”ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 19 12 - 413 19  14 - 413 19 33 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.
 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarının/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
M. Emin ZARARSIZ
        Bakan a.
Müsteşar
 
EKLER :
1- Ders Kitapları Listesi ( 77 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği :                                                                          Bilgi:
B Planı                                                                           A Planı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.