MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Resmi Yazı

MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Resmi Yazı

MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Resmi Yazı

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 19.04.2022 tarihli Yönerge konulu 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ve değerlendirme formunun gönderildiği ifade edildi.

MEB Personel İnstagrama katılıp konu ile ilgili en güncel ve hızlı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz Ve sohbet bölümünde sorularınızı sorabilirsiniz.

MEB PERSONEL İnstagram KANALI İÇİN: TIKLAYINIZ

adsiz.png

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

MADDE 1- (1) Mart 2013/2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen, “15 Temmuz tarihi itibariyle hizmet süresi” ibaresi, “31 Temmuz tarihi itibariyle kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmet süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Aynı yönergenin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi, “Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.” şeklinde ve (ç) bendi, “Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 31’ine kadar il değerlendirme komisyonuna göndermek.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Aynı yönergenin 18 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi, “İlçe millî eğitim müdürleri ile Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde görevli personeli ve büyükşehir olan illerde il millî eğitim müdürlüğü personelini, ilgili bölümü disiplin amiri tarafından doldurulan Ek-4 formuna göre değerlendirmeye tabi tutmak.”, (c) bendi, “Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.” şeklinde ve (ç) bendi, “İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) Aynı yönergenin ekinde yer alan Ek-4, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU

A) Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Kadro Ünvanı ve Görevi

Görev Yeri ve kurumu

Kazanılmış Hak Aylıkta Değerlendirilen Hizmet Süresi

Üstün Başarı Belgesinin Tarih ve Sayısı

B) Genel Nitelikler

Takdir Edilen Puan

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

İl Değ. Komis.

Merkez Değ. Komis.

Ortalama

Çevresi ile ilişkileri

5

x

x

Görevin gerektirdiği sır saklama ve gizliliğe riayeti

5

x

x

Görevinde tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlılığı

5

x

x

Görevini benimseme ve sorumluluk alma özelliği

5

x

x

Genel kültür bilgisi

5

Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti

5

Bireysel iş görme kabiliyeti ve teşebbüs fikri

5

Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması

5

C) Mesleki Yeterlilik

Mesleki bilgisi ve uygulamaya yansıtması

5

x

x

Görevini yapmadaki başarısı

5

x

x

Göreve başlamadan önce hazırlık yapma becerisi

5

x

x

Görevinin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirmesi

5

x

x

Kullandığı eşyanın bakım, koruma, tertip ve düzenini sağlama

5

x

x

İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı

5

Mevzuat Bilgisi, bağlılığı ve uygulaması

5

Mesleki, sosyal ve kültürel faliyet durumu

5

Görevi sırasında ortaya çıkan problemleri pratik ve akılcı bir şekilde çözümlemedeki başarısı

5

Uzun süreli çalışmalarda fikri ve bedeni dayanıklılığı

5

Ç) Mesleği ile İlgili Faaliyetleri, Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar*

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki

inceleme,araştırma ve makaleler İçin

6

Yazmış olduğu (ISBN almış) kitapları için

8

Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda;

a. Birinci olanlara

8

b. İkinci olanlara

6

c. üçüncü olanlara

4

d. Mansiyon alanlara

2

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum