MEB'den Özel Okulların Bursluluk Sınavlarına Dair Resmi Yazı

MEB'den Özel Okulların Bursluluk Sınavlarına Dair Resmi Yazı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafında 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderile o yazı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 15.12.2021 tarihli "Özel Okullar Bursluluk Sınavı" Konulu resmi yazıda Özel okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapacağı bursluluk sınavı aşağıdaki hususlar çerçevesinde valiliklerce değerlendirilecektir. açıklamasından bulundu.

İşte O Yazı

1- Özel okullar, ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan: "Kurumlar
bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer
tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir" hükmünde belirtilen zamanlarda burs
vereceği öğrencileri belirlemek amacıyla yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak bursluluk sınavı
yapabilecektir.


2- Bursluluk sınavı yapacak kurumların durumlarının, ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesinin
yedinci fıkrasında yer alan: "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya
suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz,
araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler." hükmü kapsamına girip girmediğinin
Valiliklerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Valilikte bulunan mevcut bilgiler ile MEBBİS
modülünde yer alan kurum bilgileri doğrultusunda durumu değerlendirilen okulların bursluluk sınavı
yapmasına ilişkin nihai karar Valiliklerce verilecektir.


3- Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını bursluluk sınavı yapmak istediği ilde
almamış olan okullara sınav yapma izin verilmeyecektir. Her Valilik kendi il sınırları içerisindeki
kurumlara sınav izni verecektir.


4- İlgi (b) Yönetmeliğin "Burs verilme şartları ve oranı" başlıklı 62 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında sınav yapmak isteyen özel okullar, söz konusu sınav sonuçlarını kuruma öğrenci seçimi
(kayıt kabul) maksadıyla kullanamayacaklardır.

1698149.jpg


5- Özel okullar, ilgi (c) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan: "İlkokul 1, 2 ve
3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde
gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve
değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde
gösterilir." hükmü gereği anaokulu/ana sınıfı ile ilkokul 1, 2 ve 3 ncü sınıflarda devam eden öğrencilere
yönelik bursluluk sınavı yapamayacaklar ancak ilkokul 4 üncü sınıfa devam edenler ile diğer sınıf ve
kademelerdeki öğrencilere yönelik bursluluk sınavı yapabilecektir.


6- İlgi (b) Yönetmeliğin 62 nci ve 63 üncü maddelerinde bahsedilen hususlarla birlikte, burs
verme şartlarında; öğrenciyi ve/veya öğrenci velisini mali taahhüde sokacak hükümlerin bulunmaması,
bursun verilme şekli ve süresinin açık ve anlaşılır olması durumları incelenecek, şartları uygun bulunan
kurumların bursluluk sınavı yapmasına Valililiklerce izin verilecektir.
7- Bursluluk sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav başvurularını burs verecek özel okula
yapacaklardır. Okullar, ilgi (b) Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinde yer alan hususlara dikkat ederek
bursluluk sınavlarına ilişkin ilanlarında; başvuru adreslerini, bursluluk şartlarına ilişkin bilgi/belgeye
ulaşma yollarını ve başvuru usulünü belirteceklerdir.

Güncel ve hızlı haberi anından almak için mebpersonel.com sitemizi Takip Et özelliğini kullanabilirsiniz.

8- Bursluluk sınavı için başvuru yapan öğrenci ve velilerden; öğrencinin adı-soyadı, T.C. kimlik
numarası, öğrenim gördüğü okulu, sınıfı, veli adı-soyadı ve veli iletişim bilgileri dışında herhangi bir
bilgi talep edilmeyecek ve alınan kişisel verilerin muhafaza edilmesinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında başvuru alan okul sorumlu olacaktır.


9- Sınavlara katılım sağlayan öğrencilere ilişkin kimlik bilgileri, ilçe/il/ülke sıralaması ve/veya
yüzdelik dilimi gibi veriler, öğrencinin kendisi ve öğrencinin velisi dışında yazılı ve/veya görsel olarak
hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.


10- Bursluluk sınavına katılım sağlayacak/sağlayan öğrencilerden ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan: "Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik
sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar." hükmü gereği herhangi bir
nedenle sınav ücreti alınmayacaktır.


11- Okulların bursluluk sınavı iş ve işlemlerinin, bursluluk sınavına ilişkin ilan ve reklamlarının,
ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci, 63 üncü ve ek 4 üncü madde hükümleri ile bu yazıya aykırı olması veyahut
mevzuata aykırı farklı sınav duyurularının olması durumunda, ilgi (a) Kanunun 7 nci maddesindeki
hükümler ile ilgi (b) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.


12- Valilikler tarafından ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci ve 63 üncü madde hükümleri doğrultusunda
bursluluk sınavı yapması uygun görülerek onay verilen başvurular ayrıca Bakanlığımıza onay için
gönderilmeyecektir.


Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Abdullah SÜSLÜ
Bakan a.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum