2013 Öğretmen Atama Başvurusunda İstenecek Belgeler

2013 Öğretmen Atama Başvurusunda İstenecek Belgeler

2013 Öğretmen Atama Başvurusunda İstenecek Belgeler

 2013 Öğretmen Atama Başvurusunda İstenecek Belgeler ‐Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, Elektronik

Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
‐Başvuruda adaylardan;
a)Lisans diploması veyamezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b)OrtaÖğretimAlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon,
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da  İngilizce öğretmenliği için  İngilizce Öğretmenliği Sertifikası
programlarından birinitamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
c)Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki
yükseköğretimkurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
ç)Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü
mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya
onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
d)Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (mezuniyet belgesinde
kayıttarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),
e)Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan
KPSSP10‐KPSSP121 sonuç belgesi, muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önce öğretmenlikte
adaylığı kaldırılmış  olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise
“muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi,
f)Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp KPSSP10‐KPSSP121
puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet
belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
g)Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile
öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,
kurumca onaylı hizmet belgesi ile Milli EğitimBakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin
bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk
gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı
veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden
ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
ğ)Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının,
pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YükseköğretimKurulu Başkanlığıtarafından verilmiş 
belge,8
h)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve  İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik
meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı
olduğuna ilişkin belge,
ı)Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,
belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,
i)Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış  adayların Sosyal Güvenlik
Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge
istenecektir.
‐Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına
ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru
Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir.
Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın
beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin
durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul
edilecektir.

Gelişmelerden Haberdar Olmak İçin Bizi Facebook Ve Twitter'da takip ediniz.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2 Yorum