Ataması Yapılmayan Öğretmen Sorununa Çözüm Önerileri

Ataması Yapılmayan Öğretmen Sorununa Çözüm Önerileri

Eğitim sisteminde ciddi sorunlardan biri ataması yapılmayan öğretmen sorunudur.

Türkiye'de resmi verilere göre yaklaşık 500 bin ataması yapılmayan öğretmen bulunuyor. Bu durum eğitim sisteminde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Yaş ortalamasının bir hayli genç olduğu düşünülen bu kitlede atanmamak geçim sıkıntısı, işsizlik, psikolojik sorunlar, geleceğe karşı belirsizlik gibi belli başlı problemler oluşturmaktadır.

Halk arasında atanmayan öğretmen tabiri yaygın olarak kullanılmakla birlikte bu şekilde adlandırma akademik araştırmalara göre "atanmayan öğretmen" tabiri kadın öğretmenlerde işe yaramayan hissi uyandırırken erkek öğretmenlerde kıymeti bilinmeyen hissini uyandırıyor.

Her yıl ortalama Eğitim Fakültesinden mezun ve pedagojik formasyon olarak 40-50 bin civarında yeni öğretmenin sisteme dahil olduğu düşünülmektedir. Ataması yapılmayan öğretmen sayısının fazla olmasının yanında öğretmen atama sayısının düşük olması durumu arz talep noktasında büyük bir dengesizlik durumu oluşturmaktadır.

Ataması Yapılmayan Öğretmen Sorununa Çözüm Önerileri:

  • Eğitim Fakülteleri Kontenjanlarının Düzenlenmesi: Eğitim fakülteleri kontenjanları, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.
  • Emeklilik Yaşının Düzenlenmesi: Emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesi, yeni atamalara yer açacaktır.
  • Ücretli Öğretmenlik Sisteminin Gözden Geçirilmesi: Ücretli öğretmen istihdamı, kadrolu atamaların önünü tıkamamalıdır.
  • Atanamayan Öğretmenlere Alternatif İstihdam Fırsatları: Atanamayan öğretmenlere, özel sektörde veya kamu kurumlarında öğretmenlik dışı alanlarda istihdam imkanları sağlanmalıdır.

Atanması yapılmayan öğretmen sorunu çok yönlü çözüm isteyen karmaşık bir sorundur. Tüm paydaşların işbirlikli çalışması sonucunda köklü çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Mebpersonel/Özel Haber

Kaynak:Haber Kaynağı