Milli Eğitim Akademisi Hangi Durumlarda Eleme Yapacak? Mülakat Uygulanacak Mı?

Milli Eğitim Akademisi Hangi Durumlarda Eleme Yapacak? Mülakat Uygulanacak Mı?

Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilen adaylar hangi durumlarda elenecek?

Milli Eğitim Akademisi kurulmasına yönelik kanun teklifi TBMM gündemine geldi. Akademi kurulduğu takdirde sözleşmeli öğretmen ataması için yeni sistem devreye girmiş olacak. Buna göre adaylar 3 veya 4 dönem boyunca Akademide eğitim görecek ve başarılı ile Akademiyi tamamlayacak. Mülakat ise Akademiye kabulde veya sözleşmeli öğretmen ataması öncesinde uygulanmayacak. Fakat bazı durumlarda Akademiye kabul edilen adaylar elenecek. İşte kanun metninde yer alan maddeler:

Akademi ile ilişiğin kesilmesi
MADDE 11-
(1) Öğretmen adaylarından;
a) 9 uncu maddede birinci fıkrasında düzenlenen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,
b) Disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin,
c) Hazırlık eğitiminde başarısız olanların,
ç) Bir dönemde mazeretsiz olarak toplam 6 gün eğitime katılmayanların,
Akademi ile ilişiği kesilir.

Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi
MADDE 9-
(1) Hazırlık eğitimine alınacaklarda;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanılması için yer ve imkân sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları, hayasızca hareketler, fuhuş, müstehcenlik, fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olmamak,
ç) Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak,
f) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak,
g) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aranır.

Mebpersonel/Özel Haber

HABERE YORUM KAT

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.