Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılır. Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav merkezlerinden birinde sözlü sınava alınır.

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

Sözlü sınav sonuçları, tüm sınavların tamamlanmasından sonra o dönem için yayınlanan duyuruda belirtilen süre içinde Bakanlıkça ilan edilir. Ocak 2020 Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Duyurusuna göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilir. Hangi tarihler arasında itiraz sonuçlarının alındığına 15 bin atama takviminden bakabilirsiniz. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

Sözlü Sınavdan Başarısız Sayılmaya Karşı İptal Davası

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavından 60 puanın altında alarak başarısız sayılan kişiler bu başarısız sayılma işleminin iptali için doğrudan doğruya iptal davası açabilecekleri gibi sınav sonucuna itiraz ettikten sonra bu itirazın reddi üzerine de dava açabilirler.

Sözlü sınavdan başarısız sayılmaya veya itirazın reddi üzerine açılacak davalar İdare Mahkemelerinde açılır. Dava açma süresi, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren veya itiraz edilmiş ise itirazın reddinin tebliğinden itibaren 60 gündür.

Dava dilekçesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3 ve 5.maddelerine uygun olması gerekir. Bu çerçevede dava dilekçelerinde;

  1. a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  2. b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
  3. c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

Gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

İptal Nedenleri

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yapılması zorunludur. Aynı zamanda sözlü sınav aşamasındaki usulsüzlüklerin de ilgiliye verilen sınav sonucunu etkileyeceği ve iptale neden olacağı bilinmelidir.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve Danıştay kararlarından çıkarılan iptal nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Sözlü sınav komisyonunun usulüne uygun oluşturulmaması,
  • Sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve tutanağa bağlanmaması,
  • Her adaya sorulan soruların kayda geçirilmemesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmemesi,
  • Sözlü sınavın nesnel olarak yapılmaması,
  • Sorulara doğru cevap verilmesine rağmen sonucun başarısız olması,
  • Sınav komisyonunca takdir edilen puanların ayrı ve bağımsız bir şekilde takdir edildiğine dair şüphelerin bulunması.

Diğer Hususlar

Sözlü sınav sonucunun iptali istemiyle açılacak davalarda Yürütmenin Durdurulmasının talep edilmesi faydalı olacaktır. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesi durumunda ilgili hakkında tekrardan sözlü sınav yapılacaktır.

Aynı zamanda ilgililer dava masraflarını karşılayacak durumları yoksa muhtarlıktan alınacak Fakirlik Belgesi ile belgelendirmek suretiyle davalarını Adli Yardımlı olarak da açabilirler.

Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu ile ilgili dava açmak için gerekli sürelerin kaçırılmaması ve 2577 sayılı Kanunda belirtilen usullere uyularak dava açılabilmesi için alanında uzman bir İdare Avukatından hukuki yardım alınması faydalı olacaktır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ: Örnek İtiraz dilekçesi için tıklayınız

bilgisayarınıza indirerek gerekli yerleri kendinize uyarlayarak bulunduğunuz ildeki Milli Eğitim Müdürlüğüne gidebilirsiniz.


Kaynakça: https://or.av.tr/sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinavindan-elenme-ve-iptal-davasi/

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.