Bakanlıklarda Atama Fırtınası

Bakanlıklarda Atama Fırtınası

Bakanlıklarda Atama Fırtınası

 24 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete
Sayı : 28627
ATAMA KARARLARI
             Başbakan Yardımcılığından:
             Karar Sayısı : 2013/202
             1 - Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;
             Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ŞENEL ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet GENÇ'in atanmaları, 6015 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN
                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı
-- • --
             Adalet Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/203
             1 - Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Eğitim Dairesi Başkanı (34418) Muharrem ÜRGÜP'ünatanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
-- • --
             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/204
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Abdulbaki AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN
                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
-- • --
             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/205
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Mehmet ÇİTİLʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN
                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
-- • --
             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/206
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Ahmet DUMANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN
                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
-- • --
             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/207
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Mehmet SelimBAĞLIʼnın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/208
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Serhat AYRIMʼın,
             Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal SAYINʼın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/209
             1 -  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa SATILMIŞʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR
                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/210
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına, Zeki LeventGÜMRÜKÇÜʼnün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/211
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Didem Ela GÖRKEMGÖKÇEʼnin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/212
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma Ceren Yazgan ETİZʼinatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/213
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Mustafa KAPUCUʼnunatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/214
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına, Esen ALTUĞʼunatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/215
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına, Nevzat UYANIKʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/216
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Can İNCESUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Dışişleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/217
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığına, Haldun KOÇʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı
-- • --
             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/220
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Yönetim Kurulu Üyesi Münib KARAKILIÇʼın atanması,
             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
-- • --
             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/221
             1 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan YILDIRIMʼın yeniden atanması,
             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
-- • --
             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/222
             1 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç.Dr.Mahmut Faruk AKŞİTʼin yeniden atanması,
             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
-- • --
             Gençlik ve Spor Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/223
             1 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Münür ÖZKURTʼunbaşka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ
                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı
-- • --
             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/224
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Et ve Balık Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail KEMALOGLUʼnun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/225
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Ali TEMİZʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/226
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Hakan CEYLANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/227
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Münir UĞUZʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/228
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Muhammet BARANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/229
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Şevket Yasin ÖZMENʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/230
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Oğuzhan ORHANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/231
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Haldun AĞANOĞLUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/232
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Mehmet DOĞRUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/233
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Şükrü ÖZKANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/234
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Cafer Tayyar POLATʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/235
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Yaşar BALTACIʼnın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
             Kültür ve Turizm Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/236
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mazhar YasinTÜYLÜOĞLUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK
                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı
-- • --
             Maliye Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/238
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Hikmet TOSUNʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
-- • --
             Maliye Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/239
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEKʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
-- • --
             Maliye Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/240
             1 - Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Mürsel AliKAPLANʼın atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
-- • --
             Maliye Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/241
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İbrahim ÇILGIN, Önder BOLAT, Davut ALTUN, Ayşe Güneş DEMİREL, Sevda GÜNAYDIN, Soner Dündar DEMİRCAN, Taner COŞAR, Sadık DOĞAN, Asıf ALPAY, Mustafa KABLAN, Emine AYTEKİN, Ertuğrul YILDIZ, Yasemin CEYLAN, Ömer AYAYDIN, Ahmet TANRIVERDİ, Süreyya AÇIKGÖZ, Ahmet UZELLİ, Muhammed GÜLCEMAL, Fersende AKBUDAK, Ertan SANĞU, Burak DEMİRKAN, Özgür UYAR, Fırat KILIÇ, Serkan DOĞAN, Erdinç GÜN, Buğra YALÇIN, Fatih PAYKAL, Oktay GÜN, Ceyhan GÜNEL, Caner DURUM, Ahmet KARATAY, Bahar KÖSE, Bayram ALKAN, Gürsoy GÜÇ, İlhan TAŞPINAR, Mehmet Lütfi ÇEŞME, Fatih TOPÇU, İsmail KOTAN, Necmettin GÜNDÜZ, Özden ATLI, Murat TERTEMİZHAVA, Yavuz KARATAŞ, Gürcan YAŞAR, Ziyacan ERTAN, Özlem BUDAK, Yavuzhan ÖZTÜRK, Cengiz ÇAKMAK, Celal KAYA, Caner ŞANLI, Niyazi Koray GÜRHAYTA, Hakan Kuntay ŞAHİN, Türker ALAN, İlker AYDOĞDU, Ahmet KAYA, Memet YAŞAR, Serap ŞENTÜRK ÜNAL, Yasin ARSLAN, Altuğ AHMETOĞLU, Ali Rıza DOĞRUL, Fatih Mehmet ÖZVEREN, Ercan KARAKOÇ, Ümit AKTAŞ, Devrim Emre MUTLU, Ali Güray ORHAN, And BEREKET, Abdulğani DEMİRCİ, Mustafa Şakir BALABAN, Ertan EROL, Tolga YILMAZ, Hüseyin GAYGI, Ozan YILDIZ, Muzaffer GÜNERİ, Yusuf KOÇAK, Yusuf YILDIRIM, Hüseyin AYDOĞDU, Tayfun ÇAKIROĞLU, Selahattin ATABEK, Nazmi TOKER, Fatih SARI, Ali ŞAHİN, Çağrı İlker ATICI,Tuda BELENLİ CEYLAN, Ozan SARIYILDIZ, Ahmet ŞAHİN, Fatih KUTLU, Veli Hakan BOSTAN, Murat KAYNAK, Muhammed İsmail UĞUR, Naile Berna KEYFLİ, Abdullah KÜÇÜK, Bilgehan KARAYİĞİT, Emre ÖZDEMİR, Ahmet DALDAL, Mustafa DEMİREL, Hakan TAHMAZ, Çağdaş BOZKURT, Fevziye Tuğba KAŞKA AVŞAR, Raif CEYLAN, Fatma Dila OSMANOĞLU, Yavuz DOĞAN, Selçuk TANRIKULU, Tuğba YALÇIN, Mehmet SÖZEN, Murat DURSUN, Çiğdem YILDIZ, Bahadır USTAOĞLU, Hilmi ÇETİNTAŞ, Emrah BİNİCİ, Harun YILMAZ, Adnan GEDİK,Eray ÖNOL, Hakan GÜNER, Mustafa ATAY, Mustafa ÖZDEMİRCİ, Cihan BAŞ, Mustafa Okan DEMİR, Şenol EVLİ, Yasemin GÜZEL, Serkan BAYDEMİR, Özgüç ERKAN, Turgut YAKAR, Enes ÖZKAN, İbrahim UZUN, Murat Çağlar YILDIZ, Kerem AYDOĞAN, Sevgi TANK, Arif ÖZÇALIK, Haşim KIYGA, Mustafa MERT, Mehmet Şadan UÇAR, Burak ÖZAY, Hüseyin BAYAR, Hasan ÇİMEN, Berkan BÜYÜKKAYALAR, Serdar UÇAR, Ali YILDIRIM, Sinan KAYA, Mesut KÜSEN, Serdar KONAR, Rafet DEMİRKIRAN, Onur KAHRAMAN, Bahadır KAÇAR, Murat ŞİMŞEK, Erol ÇAVUŞOĞLU, Mustafa KARAMAN, Recep İLYASOĞLU, Hakan ŞAHİN, Muhammed Emin KIR, Halil AKDEMİR, Ahmet AYDINLI, Erdem NUR, Ahmet AKSU, Emre BOZKURT, Burcu ALTUNDAL, Deniz NECİ, Cüneyt DAĞLAROĞLU, Emel GÜVEN, Pınar DURUKAN, Mehmet GÜNEY, Erdal GÜLTEN, Cihan SÜPHANDAĞ, Ali SAKLAN, Ekin EROL, Nalan ATALAY, Emre BEŞTEPE, Fatih AKTAN, Adem AŞUK, Emin AYACI, Mustafa Kemal ARAN, Hasan ATAY, İbrahim ŞENOĞLU, Sevcan KAPLAN, Selim BAŞ, Mahmut DALAK, Hamdi ÖZCAN, Sultan DURMAZ, Murat ŞAHİN, Mustafa Fatih SÜMER, Serhat ATAK, Latife CENGİZ, Filiz EKER, Ülkü KATIRCILAR, Neslihan TATLISOY, Erdem KILIÇ, Ömer EROL, Abdullah Tankut AKPINAR, İnanç ERGÜN, Mustafa SİRKEOĞLU, Özkan MUSLU, Mikail TÜRK, Abdülkadir YEŞİLMEN, Ömer ÜNLÜ, Ezgi KURT, İbrahim SARI, Şenay ERMİŞ, AdemTURANLIʼnın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67, 74 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
-- • --
             Maliye Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/242
             1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Vefa AK, Muhammed Mustafa ÖZDEMİR, Cihan DELİGÖZ, Diyadin YAKUT, İlyas MERİÇ, Yusuf BOĞUŞ ile İsmailDOLMACIʼnın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
-- • --
             Millî Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/243
             1 - Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ErcanTÜRKʼün atanması, 657 sayılı Kanunʼun 76ʼncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2ʼnci maddesi gereğince uygun görülmüştür
             2 - Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI
                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı
-- • --
             Millî Eğitim Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/244
             1 -  Açık bulunan lʼinci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Yusuf Ziya YEDİYILDIZʼın atanması, 657 sayılı Kanunʼun 76ʼncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunʼun 2ʼnci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI
                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı
-- • --
             Millî Savunma Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/257
             1 - Bu Kararnamede ismi yazılı bir Hâkim Subayʼın karşısında gösterilen göreve atanması 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunuʼnun 16ʼncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 
7ʼnci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Alb., Yusuf ŞEKER, ÇORUM OSMANCIK, 1991-P.115, 30.08.2012, 4ʼüncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Dis. Sb.) ANKARA
-- • --
             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/252
             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İbrahim HakkıDEMİRSOYʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
-- • --
             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/253
             1 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Rıza YÜCEULUʼnun,
             Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bedri Olcay ÖZGÜRCE ve Orhan ÖĞEʼninyeniden atanmaları,
             233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM
                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
-- • --
             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/254
             1 - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ülker ACARERʼin yeniden atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM
                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
-- • --
             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
             Karar Sayısı : 2013/266
             1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ender Ethem ATAYʼınyeniden atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
             2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
22/4/2013
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM
                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.