Dikkat! Bu Konular Her Eğitimciyi İlgilendiriyor

Dikkat! Bu Konular Her Eğitimciyi İlgilendiriyor

Dikkat! Bu Konular Her Eğitimciyi İlgilendiriyor

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Başkanlığında yürütülen Kamu Personeli Danışma Kurulunun 2012 yılı Kasım ayı içerisinde yapacağı toplantıda ele alınacak genel konuların ve genel yetkili sendika olarak hizmet kolumuzun görev alanına giren konular, toplantı öncesi Devlet personel Başkanlığı’nda yapılan komisyon çalışmasında değerlendirildi. Sendikamızı temsilen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı’nın katıldığı toplantıda Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

 

Kamu görevlilerinin 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında 30.04.2012-21.05.2012 tarihlerinde yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülmek üzere bazı konularda değerlendirme ve çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından, yetkili kamu görevlileri konfederasyonları ve hizmet kollarında yetkili sendikaların iştiraki ile Devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan komisyon marifetiyle ilgili kuruluşların görüşlerinin de alınarak mezkur konuların değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların tamamlanarak Kamu Personel Danışma Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

 

Hizmet kolumuzun görev alanına giren konuların değerlendirileceği komisyon çalışmasında ele alınan konular şunlar:

 

-Eğitim kurumları yöneticilerinin haftalık girmek zorunda oldukları haftalık altı saat dersin üç saate indirilmesi.

 

-Aday memurlardan, adaylık süresi içinde devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş olanlar hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişiklerinin kesilmesinin önlenmesi.

 

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında usta öğretici olarak çalışanlara kadro verilmesi.

 

-Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 1702 ve 4357 sayılı Kanunlardaki disiplin cezalarına karşı itiraz yoluna başvurulabilmesi.

 

-Öğretim elemanlarına ilişkin 2547 sayılı kanunda öngörülen sicçil sisteminin yürürlükten kaldırılması.

 

-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanlardan ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi ve bunların söz konusu programın sağladığı imkanlardan faydalandırılmaya devam edilmesine imkan sağlanması.

 

-MEB kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan beş yıllık görve süresini tamamlayan doktoralı öğretmenlere başöğretmen, üç yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenlere uzman öğretmen, yedi yıllık görev süresini tamamlayan yüksek-lisanslı öğretmenlere başöğretmen, beş yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenlere uzman öğretmen unvanının verilmesi; diğer öğretmenlerden beş yıllık görev süresini tamamlayanların uzaman öğretmenlik kariyer basamakları sınavında başvurabilmesi, uzman öğretmenlerden iki yıllık görev süresinin tamamlayanların ise sınava bağlı olmaksızın başöğretmen olabilmelerine imkan sağlanması.

 

-Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerinde; özüdr durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihinin esas alınması, eş ve öğrenim durumu özür grubu yer değiştirmelerinin Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez gerçekleştirilmesi, sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmelerinde dönem sınırlaması yapılmaması, bu şekilde atamaları yapılamayanların il emrine atanması, becayiş hakkı tanınması,

 

-Araştırma görevlilerinin birinci dereceli kadrolara yükselmesine engel olan sınırlamaların kaldırılması.

 

-MEB kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda çalışanların haricindeki personelin çocuklarının da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlarla Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4. Maddesi kapsamında parasız yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılması; çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjan içinde değerlendirilmesi.

 

-MEB kadrolarında görev yapan Eğitim ve Öğretim Hizmet Sınıfı haricinde kalan kadrolarda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan diğer personelden, bulundukları kurumda 3 yıl süreyle çalışanların; eğitim kurumundan MEB’e bağlı diğer eğitim kurumlarına istek ve ihtiyaç doğrultusunda bulundukları il içinde veya iller arasında yer değiştirmek suretiyle atanmalarının sağlanması.

 

-Üniversitelerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personelden, kadrolarının bulundukları üniversitelerde 3 yıl süreyle çalışanların; kadrolarının bulundukları üniversite içindeki diğer birimlere veya diğer üniversitelere istek ve ihtiyaç doğrultusunda yer değiştirmek suretiyle atanmalarının sağlanması.

 

-Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşları ve bağlı birimlerinde çalışan personel hakkında 2547 sayılı Kanunun 13. Maddesinin (b) fıkrasının 4 no.lu bendi ile 52. Maddesinin (f) bendi kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmelerin, sebep, süre, maksat yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilmesi.

 

-Öğretim elemanı ve öğretmenlerden askerlik görevini yapmayanların tamamının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10. Maddesinin dördüncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın ihtiyaç fazlası olarak ayrılması ve temel askerlik eğitimini takiben kadrolarına göre üniversite veya eğitim kurumları emrine verilmesi.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.