MEB Mevzuat Hükümlerini Takmıyor!

MEB Mevzuat Hükümlerini Takmıyor!

'MEB' te mevzuat yayınlayıp sonra yayınlanan mevzuatı uygulamamak gibi bir gelenek oluştu. Yöneticiler ile öğretmenlerin atama ve yer değiştirme mevzuatında birbiri ile çelişen ya da uygulanmayan birçok hüküm bulunmaktadır. Oyunun kuralını önce belirleyip sonra gereğini yapmamak, bırakın hukuk devletini, kanun devleti ile bağdaşmaz.'

 

“Yöneticilerin atamaları ile ilgili uygulanmayan mevzuat!”

 

Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği ile ilgili yönetmelik 2006 yılında yayınlandı. Yönetmeliğin 10,11,12,13. Maddeleri, şube müdürlerinin, şeflerin, memurların nasıl görevde yükseleceği ile ilgili hükümleri içermektedir. Ama gelin görün ki, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yayınlanan yönetmeliğin gereği yapılmamaktadır. O zaman şube müdürü ilk atamalarını bu yönetmelikten muaf tutun. İki satır değişikliğe bağlı(!) Taşraya şube müdürü atamayacaksanız yönetmelikte yayınlamayın, yeni kadroda tahsis etmeyin.

Yine eğitim kurumları yönetici atama yönetmeliğinin bir 33. Maddesi var ki, okul yöneticilerinin sadece hayallerini süslüyor.

İller arası yer değiştirme

MADDE 33 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Bakanlıkça ülke genelinde başvuru tarihinden en az on gün önce yapılır. Duyuruda; illere göre yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

 

Bu yönetmelik hükmü de 2009 dan beri uygulanmıyor. Eskiden de uygulanmıyordu. Yalnızca YİBO'ların bir zamanlar iller arası duyurusu yapılıyordu. Yıllarca yöneticilik yapıp sonra öğretmen olarak iller arası yer değişikliği yapmak kelimenin tam anlamıyla İNSAN KAYNAĞI ISRAFIDIR.  Adı İnsan Kaynakları olan genel müdürlük bu ısrafa dur demelidir!  

 

“Öğretmen yer değiştirmelerindeki çelişkiler”

 

Sadece yöneticilerin değil öğretmen atamaları ile ilgili mevzuatta da sıkıntı var. Anayasa başka bir şey söylüyor, kanun başka, yönetmelik başka, kılavuz ise bambaşka… Oysa mevzuatın birbirini tamamlaması gerekir. Hukuk devletinde mevzuat zincirin halkası gibidir.

 

Anayasa’nın 41. Maddesinde “Ailenin huzur ve refahı için devlet gerekli tedbirleri alır” ifadesi yer almaktadır.

652 sayılı KHK nin 37. Maddesi

6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır.

 

Anayasada ve KHK de bu hükümler varken özür grubu yer değiştirme kılavuzunda eş durumu atamalarına kısıtlama getiriyoruz. İl ve ilçe emri kaldırıldı. Eğer branşında münhal yok ise öğretmene ücretsiz izine ayrılma zorunluluğu getiriliyor.

 

Yine Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38. Maddesinde öğrenim özrü bulunmasına rağmen kılavuzda bu husus yer almadı. Yani kılavuz ile yönetmelik çelişiyor. Israr ile öğrenim özrü diye bir uygulamanın MEB de yapılmayacağının altı çiziliyor. O zaman öğrenim özrünü yönetmelikten kaldırın(!)

Çalışanı yakından ilgilendiren bu çelişkiler sona ermez mi? Oyunun kuralını önce belirleyip sonra gereğini yapmamak, bırakın hukuk devletini, kanun devletine yakışır mı? Bu tür uygulamalar Anayasanın 2. Maddesinde ifadesini bulan Hukuk devletine aykırıdır. Eğer uygulamalarda değişiklik istiyorsanız kanun ve yönetmelikleri değiştirin. Değişiklikleri zincirleme olarak yapın. Sonunda her şeyi yapmaya muktedirsiniz. Mesela öğrenim özrünü kaldırın(!) sonra kılavuzu yayınlayın. Şube müdürü ataması yapmayacaksınız ilgili yönetmelikte değişikliğe gidin. Yapamayacağınız uygulamaları, mevzuata koyup çalışanları mağdur etmeyin.

 

 

Mustafa DÖNMEZ

 

 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.