Meb Personele, bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin norm kadro  sorununu ilettik.

Meb Personele, bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin norm kadro sorununu ilettik.

Meb Personele, bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin norm kadro sorununu ilettik.

 Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Atanma ve Norm Kadrolarına İlişkin Yaşadığı Sorunları Meb Personle İlettik. Eğitim İş Sendikası

Son zamanlarda sendikamız genel merkezine, bazı il milli eğitim müdürlüklerinin, bilişim teknolojisi öğretmenlerinin norm fazlası olduğu ve bunların açık ilan edilen okullara tercihte bulunmalarını istedikleri yönünde şikayetler gelmektedir.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve 27854 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bu yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2. fıkrasındaki “2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” hükmü vardır.

Yine MEB PERSONELDEN  Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Norm Kadroları Hakkında “MEB PERSONEL Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin norm kadro durumları ile ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa konu hakkında bilgi alabilir miyim?” soru önergesine ; “Bilişim teknoloji öğretmenlerinin norm kadroları ile ilgili bir çalışma bulunmamakta olup, bilişim teknolojileri sınıfında görev alacak öğretmenler norm kadro tespitine ilişkin işlemlere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün çalışmasına müteakip başlanacaktır. Bilgilerinizi rica ederim. " şeklinde cevap verilmiştir.

Ayrıca bu hususlar hakkında, Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından 7/341 esas numaralı 11/11/2011 tarihli, “MEB Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin normu nasıl hesaplanacak, ne zaman açıklanacaktır?” sorularının yazılı olarak cevaplandırılması istemli yazılı soru önergesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’ in cevabı;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğin 15. maddesinin (g) bendinin 2. fıkrasında: “Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda, okul ve kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadro belirleme çalışmaları sürdürülmekte olup sonuçlandığında, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşleri de alındıktan sonra belirlenen norm kadrolar sisteme işlenebilecektir.” Şeklinde ifade edilmiştir. 22 Şubat 2011 tarihinden bu yana herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Dolayısıyla normu belirlenmeyen BT öğretmenleri hakkında norm kadro fazlası veya norm kadroya dâhildir şeklinde bir tabir kullanılamaz. Bu nedenle de İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi hükümlerince, norm kadro fazlası oldukları gerekçesiyle BT öğretmenleri resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz.

Öte yandan bakanlığınızca FATİH projesi yürütülüp teknolojik eğitim söylemleri yapılırken bilişim teknolojisi öğretmenlerinin norm fazlası gösterilmesi oldukça manidardır. Ayrıca endüstri meslek, kız meslek ve ticaret meslek liselerinde modüler eğitime geçilmesine ve bu okullarda bilgisayar öğretmenlerine ihtiyaç bulunmasına rağmen birçok okulun bu normları açık göstermediği de bilinmektedir.

Eğitim-İş olarak, gerek bilişim teknolojisi öğretmenleri için gerekli norm düzenlemelerinin yapılmadığı gerekse meslek liselerinde açık olması gereken normların açık gösterilemediğinden dolayı bu öğretmenlerimizin eğitim öğretim yılı ortasında mağdur edilmemesi gerektiği kanısındayız.

Meb Personelce  bu konunun incelenmesini ve mağduriyetlerin önlenmesini talep ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Veli DEMİR
Genel Başkan

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.