Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro konusunda Meb'in bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalar

 

 6287 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan okul/kurumlara ilişkin haftalık ders çizelgeleri yayımlanmıştır.( tıklayınız..) 

Norm Kadro Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelik’te yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde, değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17. maddeler doğrultusunda yeniden belirleneceği, gerek görüldüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarının yeniden belirlenebileceği” hükme bağlanmış bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliği , ( tıklayınız ) Yönetmelik’in 18. maddesi gereği norm kadroların güncellenmesi ve 6287 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan okul/kurumların değişikliklerinin de sisteme yansıtılması, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un okul planlamalarına ilişkin Genelge ( tıklayınız..) , genelgeye ilişkin açıklama ( tıklayınız..) Yönetmelik, Genelge ve açıklamalarının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılına esas okul/kurumların norm kadrolarında güncelleme yapılmak üzere sistem, 18-25 Haziran 2012 tarihleri arasında açılmış, Norm Kadro Modülü’nde güncelleme yapılması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mebbis Yöneticilerine yetki verilmiştir. Mebbis yöneticileri tarafından 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında okul ve kurum müdürlükleri ile sürenin kısıtlı olması sebebiyle eş zamanlı olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine, 22-25 Haziran 2012 tarihleri arasında da İl Millî Eğitim Müdürlüklerine girilen bilgilerin kontrolünün yapılması için yetki verilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü mevcut olduğundan bu süre zarfında, okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru ve tam olarak girilmesi, girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında, gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri ile Turizm Eğitim Merkezlerinin norm kadrolarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

1 ) 6287 sayılı Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılması ile ilgili Genelge ve açıklamalarının incelenerek kurumların iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

2 ) Devlet kurumları modülünde okul planlamaları; müstakil ilkokul, müstakil ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ilkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ilkokul olacak), İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ortaokul olacak), ortaokul sabahçı , ilkokul öğlenci olarak ayrılacak (iki ayrı kurum kodu olacak), ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu bir arada (3 yıl sonra imam-hatip ortaokulu olacak) okul ayrıştırmaları yapılmış, yönetici ve alanlar bazı öğretmen norm kadrolarının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için; öğrenci sayılarının, ders saati sayılarının, şube sayılarının çok dikkatli ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi gerekmektedir.

3 ) Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunlarına ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarak hesaplanacaktır. (Örneğin: Okulun Matematik alanındaki haftalık ders saati toplamının 101 saat olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 95 saat yazılması ve toplam ders saati sütununda 95+6=101 saat ders yükünün olması gerekmektedir.)

4 ) Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saati görevlendirildiği okulda gösterilmeyecek, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

5) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri (METEM) ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının Anadolu Liseleri dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

6 ) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

7 ) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi ve Laboratuvar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Dairemizden yazışmayla ayrıca kadro istenmemesi. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü’ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

8 ) Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

a) Okul ve kurumlardaki oda sayısı; kurum binaları yapılırken projesinde kaç oda görünüyor ise oda sayısı olarak girilmeli, kurumun ek binası, kiralık veya başka bir yolla kurumun kullandığı mekânlar varsa bu mekânlardaki kullandığı oda sayılarının da ilave edilmesi gerekmektedir. Pansiyonlarda veya öğretmen evlerinde yatakhane olarak kullanılan oda sayısına yönetim birimlerinin kullandığı veya başka amaçla kullanılan oda sayıları da eklenerek sisteme girilmeli, ayrıca okullarda müdür odası harita odası laboratuvar spor salonları veya buna benzer odaların da öğrencinin kullandığı derslik sayılarına ilave edilerek tümünün oda sayısı olarak oda sayısı kutucuğuna işlenmesi, derslik olarak kullanılan sınıfların ise ayrıca önceden beri var olan derslik sayıları kutucuğuna işlenmesi,

b) Yemek Hizmeti verilen kişi sayısı; yemek servisi veren okul ve kurumların yemek servisi verdiği kişi sayısının sisteme girilmesi,

c) Okul veya kurumun ısıtma şekli; okul veya kurumun kaloriferle veya sobayla ısıtma şekli neyse o seçeneğin seçilmesi, gerekmektedir.

9 ) Norm kadro güncelleme iş ve işlemlerinin bitimine müteakip onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde milli eğitim müdürlüklerince, ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

İRTİBAT TELEFONLARI : 413 14 16 / 413 14 30/ 413 14 28 / 413 14 22 / 413 14 32 / 413 14 29 / 413 14 31

Norm Kadro güncelleme iş ve işlemlerinde haftalık ders dağılımları ile ilgili sorular için Genel Müdürlüklerinin irtibat Telefonları:

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: 4131587 - 4131575

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü: 4133574 - 4133519

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 4133304 - 4133010

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.