O İldeki Yapılan  İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliklerin Tamamı İptal Edildi.

O İldeki Yapılan İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliklerin Tamamı İptal Edildi.

Mahkeme O İldeki İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliklerine ‘Dur’ Dedi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2020 yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği başvurusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve E.6703910 sayılı İl Valiliklerine göndermiş olduğu İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği yazısına karşı aykırı hareket ederek, zorunlu hizmete tabi olmayan personelin yer değişikliği işlemlerini gerçekleştirmişti.

“Kazanılan dava sonrasında, 2020 yılında yapılan atamaların tamamı iptal edilmiştir.

İşlemin aykırılığı sebebiyle kısa adı Eşit Haklar Sendikası olan Eğitim ve Bilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası da, “Yer değişikliğinin isteğe bağlı yapılabilmesi için öncelikle münhal kadroların bilinmesi ve personelin münhal kadrolara yer değişikliği isteğinde bulunup bulunmayacağına karar vermesi gerektiğini, bu nedenle idari işlemin amaç ve sebep yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlem hakkında öncelikle “yürütmenin durdurulması” sonrasında da “işlemin iptali” istemiyle 27.05.2020 tarihinde ” Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermişti. Ret kararı sonrasında sendika, “mahkemece sadece takdir yetkisine dayanarak usul ve yasaya aykırı bir işlemin hukuka uygun olduğu yönde hüküm kurulmasının doğru olmadığı gerekçesiyle” 22.01.2021 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunarak kararın kaldırılması/bozulması istenmişti.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI BOZDU; “İDARE NORMLAR HİYERARŞİSİNE UYMADI”

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, dava dosyasının incelemesinden; “Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2020 yılı atamalarında uygulanacak usul ve esasları belirtildiği, bu genelgede “İliniz okul ve kurumlarının personel ihtiyacının göz önünde bulundurmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkarılması, duyuruya çıkarılacak döner sermaye kadroları için bakanlık destek hizmetlerinden görüş alınması” istenilmiş olmasın karşın davalı idare, “atamalar eş zamanlı ve karşılıklı da ya yapılabileceğinden ve personel dağılımı eşit ve verimli olmasını sağlamak amacı ile kurum bazlı ihtiyaç listesi yayımlanmamıştır.” savunması yaptığı anlaşılmaktadır. Olayda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde, yönetmeliğe uygun olarak okul ve kurumların personel ihtiyacının göz önünde bulundurmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkarılması olmasına karşın, davalı idarece bu uyulması istenen genelgeye aykırı davranılarak dava konusu idari işlemi duyurduğu yazıda, ” atamalar eş zamanlı ve karşılıklı da ya yapılabileceğinden ve personel dağılımı eşit ve verimli olmasını sağlamak amacı ile kurum bazlı ihtiyaç listesi yayımlanmamıştır.” denilmek suretiyle normlar hiyerarşisine uyulmayarak genelgeye ve yönetmeliğe açıkça aykırı işlem yapıldığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” Açıklanan nedenlerle; “davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. bendi ve 46. maddesi uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verildi.” kararına vardı.

Yaklaşık bir buçuk yıl süren davanın karar sonucu 01 Kasım 2021 tarihinde sendikaya tebliğ edildi.

Eşit Haklar Sendikası karar sonrası konu hakkında: “Kazanılan dava sonrasında, 2020 yılında yapılan atamaların tamamı iptal edilmiştir.

Davanın bu kadar geç sonuca bağlanması birçok atananı zor durumda bıraksa da sonuçta hukuk yerini bulmuştur.

Haklı olduğumuz, “temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ” kazandığımız bu davayı, tüm eğitim camiası adına kaza

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.