ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÖNEMLİ UYARILAR VE İTİRAZ SÜRELERİ

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÖNEMLİ UYARILAR VE İTİRAZ SÜRELERİ

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÖNEMLİ UYARILAR VE İTİRAZ SÜRELERİ

 2012 Yılı Alan değişikliğine dair ‘yan alan’ ibaresiyle veya Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda alanını değiştiren öğretmenlerimiz yada alan değiştirmeden bu değişiklikle kurumunda norm fazlalığına düşüp etkilenen ve değişikliği pedagojik açıdan uygun görmeyen maddi-manevi olarak branşlar bazında etkilenen öğretmenlerimiz, alanını değiştirme sonucunda’ pişman’ olup alanına dönmek isteyen öğretmenlerimiz,  
atama bekleyen öğretmenlerimiz yani kısaca bu konudaki uygulamayı yanlış bulan,eğitimi etkileyeceğini düşünen,mesleki eşitsizlik yaratıldığına inan tüm eğitim paydaşları(çocuklarının etkileneceğini düşünen veli dahil)Milli Eğitim Bakanlığı’na istinaden bulundukları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden itiraz ve iptal olması için dilekçe yazabilirler.Durumdan mağdur olan öğretmenlerimizde çalıştıkları eğitim kurumlarından başvuruda bulunabilirler.
 
 
 
İdare mahkemesine götürmeyi düşünen mağdurların alan değişikliklerinin belli olduğu yani ilan edildiği tarihi baz alacaklardır.Konuya ilişkin dilekçe itirazı 60 gündür. Bu ilan tarihinden itibaren başlamaktadır. 
 
Dilekçelerde dikkat edilmesi gerekenler; 
 
1-Dilekçe verme tarihleri;Özür grubundan yer değiştiremeyip MEB’in duyurusu 5110 mütalaa ile alan değişikliği yapıp yer değiştirenler;19-21 tarihlerinde alan değişiklikleri ilan edildiğinden 60 günlük süreye istinaden dilekçe verme sürelerinin son günü 19 Kasım’dır.Dilekçelerine red yanıtı geldiği zaman mehil süreleri dolduğundan hemen idare mahkemesine başvurulması gerekiyor. 
 
2-İl İçi Alan Değişikliği’nden işlem yapanlar ise dilekçe tarihleri;27 Eylül tarihi başvuruların sonucu ilan edildiğinden bu tarih esas alınacaktır.Buna göre 60 gün hesaplandığında 27 Kasım tarihi dilekçe vermenin son günüdür. 
 
3-Değişiklikten yararlanmayıp kendisinin norm fazlalığına düşmesinden yada herhangi bir nedenle etkilendiğini düşünüp mahkemeye gidecek olan mağdur öğretmenlerimiz ise;Bu değişikliklere dahil yapılan her iki başvuru sonuç ilanlarını dikkate almak zorundadırlar. 
 
4-Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz veya etkilendiğini düşünen diğer eğitim paydaşları da bu tarihleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.Sonuç çıksın veya çıkmasın MEB’e ayrıca dilekçe vermeleri bizim davamıza müdahil olma süreçlerinde de etkili olacaktır. 
 
5-Danıştay’a verdiğimiz yürütmeyi durdurma davasına müdahil olmak isteyenler ise sendikamız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 
 
6-Dilekçelerin kuruma verilmesi esnasında dikkat edilmesi gerekenler;Dilekçeler 2 nüsha hazırlanmalıdır.Dilekçelerinizi word belgesinde düzgün,okunaklı ve isteminizi açıkça belirtir durumda yazmalısınız.Dilekçenizi kuruma verirken mutlaka dilekçe kayıt numarası almayı unutmayınız.Diğer nüshanız içinde aynı kayıt numarasını alıp sizde kalmasını sağlamak en uygunu olacaktır.Bu yarın herhangi bir durumda dilekçe verdiğinize dair resmi bir kanıt olacaktır. 
 
7.Dilekçelerinize idari kurum veya temsilcisi 60 gün içinde cevap verme durumu vardır.60 günü geçirip cevap gelmemiş ise dilekçenize red olarak kabul edilir.Siz bu süreleri iyice takip etmek zorundasınız ki idare mahkemesine götürme koşulunuz oluşsun. 
 
8-Red cevapları geldiğinde idare mahkemesine götürmek için yapılması gerekenler; 
 
Red cevabı alanlar mehil sürelerini de dikkate alarak bulundukları yerde idare mahkemelerine götürmek üzere dava dilekçelerini MEB’e verdikleri dilekçe ve dilekçelerine gelen red cevabını da belirterek vermeleri gerekiyor.Bu süreçlerde öğretmenlerimiz veya mağdur eğitim paydaşlarımız konuya yabancı olmalarından ötürü bazı avukatların çok yüksek ücret karşılığında dilekçe yazıp,davayı takip edeceklerini belirtmektedirler.Bu tür davalar idari işlem usüllerine tabi olduğundan yazışma metinleri önemlidir.Dilekçe matbusu idari işleme göre düzenlenmesi gerekmekte karşı taraftan gelecek cevaplara da yine aynı şekilde cevap vermek gerekmektedir.Bu yüzden teknik bir konudur.Konuyu dava edeceklere sendikamız yöneticileri ile irtibata geçilmesi halinde gereken resmiyetlerin yerine getirilerek yardımcı olunacaktır.Sendikamızın hukuk servisinden yararlanmak ve sendikamız üzerinden dava açacaklar hukuki işlem resmiyeti,temsili açısından üye olmaları gerekmektedir. 
 
9-Sendikanın 1.görevi haksızlıklarla mücadele ve amaçları doğrultusunda hareket etmedir.Başka sendikalara üye durumunda olan öğretmenlerimiz öncelikle kendi sendikalarını çalıştırmak,bu konularda uyarmak veya sendikaları tarafından hukuki konularda bilgilendirilmek zorundadırlar.Eğer bu durumlarda sendika ilgilenmiyor veya mağdurluk konularını geçiştiriyorsa fikrende katılmış olsanız, hakkınızı savunmuyor sözde ifadelerle oyalıyor ,somut girişimlerde bulunmuyor ise, o sendikada durmanın da anlamı yoktur. 
 
 Sendikamız tüm eğitim çalışanlarının sözü ve sözcüsü olma yolunda hem hukuksal yönde,hem de kamuoyu ile birlikte haksızlıklarla etkin bir biçimde mücadele etmeye kararlıdır.Sendikamız tüm eğitim çalışanlarının sendikasıdır.Bu manada kendini ifade etme arzusunda olan tüm çalışanlarımızı etkin bir biçimde görev paylaşımına çağırıyoruz.Sendikamız sizlerle güç bulup sizlerle kazanımlar elde edeceğine inancımız tamdır. 
 
Tüm Eğitim çalışanlarına selam olsun ki; Eğitim –Söz-Sen güvenle,sizlerin yeni katılımlarıyla çoğalmaktadır.Sizlerin öneri ve düşünceleriyle sendikamızı daha da geliştireceğiz,büyüteceğiz. Haksızlıkların bittiği ,öz güvenli yarınların umutla çoğalması en büyük temennimizdir. 
 
Saygı ve sevgi ile ; 
 
Sendikamıza katılan yeni üyelerimize bu vesile ile hoş geldiniz diyoruz…
 
  
 
                                                                                                   Eğitim-Söz-Sen 
 
                                                                                           MYK
 
 
 
 
 
  
 
Dilekçe Örnekleri;
 
(İl İçi Alan değişikliği ‘yan alan’ ve 5110 mütalaa ile alan değiştirenler için örnek dilekçe)
 
Not:Kendi durumunuza özgü olarak daha ayrıntılı şekilde yazabilirsiniz.Yan alanı olmayanlarda belgesiz geçişlerini mutlaka belirtmeliler.
 
……………Okulu Müdürlüğü’ne
 
……………
 
(İlgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İletilmek Üzere)
 


………… ili …………… ilçesi ……….. Okulu’nda ………….öğretmeni iken Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2012 Tarih ve 5110 Sayılı mütalaası kapsamında MEB’in İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ile başvurup,alan değişikliği yoluyla 27.09.2012 Tarihinde(yan alandan)… ………. ili ……….. İlçesi …………… okuluna ……….. Öğretmeni olarak atandım.
 
4+4+4 sistemi geçişinden dolayı norm fazlası durumuna düştüm.Bundan ötürü ihtisas alanım olmayan bir alana mecburi bir geçiş yapmak zorunda bırakıldım. TTK’nun 80 Nolu Kararı  Madde 7’de “ - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz” denilmektedir.Geçiş yaptığım alan esas alanıma teşkil etmemesine rağmen alanımı değiştirmek zorunda kaldım.
 
MEB atama yönetmeliği ve YÖK mevzuatında atamama teşkil eden esaslar olmamasına rağmen alan değişikliği kılavuzunda ki ‘yan alan’ ibaresinden dolayı alanımı değiştirmek zorunda kaldım.Bu işlem zaruri bir ihtiyaç karşısında olmuştur.Pedagojik bir eğitim almadığım bir alanda verimli olamadığım gibi vicdanen de kendimi rahatsız hissediyorum. Sınıf ortamında öğrencilerim karşısında huzurlu değilim.
 
Esas alanıma geri dönmek istiyorum.Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.
 
                                                                                                                 Tarih
 
                                                                                                                                …../…../……..
 
 Adres;                                                                                                                     Ad-Soyad
 
                                                                                                                                     İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Norm fazlası olmayıp;İl İçi Alan değişikliği ‘yan alan’ ve 5110 mütalaa ile alan değiştirip pişman olanlar için örnek dilekçe)
 
Not:Kendi durumunuza özgü olarak daha ayrıntılı şekilde yazabilirsiniz.Yan alanı olmayanlarda belgesiz geçişlerini mutlaka belirtmeliler.
 
……………Okulu Müdürlüğü’ne
 
……………
 
(İlgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İletilmek Üzere)
 
………… ili …………… ilçesi ……….. Okulu’nda ………….öğretmeni iken Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2012 Tarih ve 5110 Sayılı mütalaası kapsamında MEB’in İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ile başvurup,alan değişikliği yoluyla 27.09.2012 Tarihinde(yan alandan)… ………. ili ……….. İlçesi …………… okuluna ……….. Öğretmeni olarak atandım.
 
4+4+4 sistemi geçişinden dolayı norm fazlası durumuna düşen arkadaşlarımı görünce bende bu durumdan istifade ederekihtisas alanım olmayan bir alana kaygıylageçiş yapmak zorunda kaldım. TTK’nun 80 Nolu Kararı  Madde 7’de “ - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz” denilmektedir.Geçiş yaptığım alan esas alanıma teşkil etmemesine rağmen alanımı değiştirmek zorunda kaldım.
 
MEB atama yönetmeliği ve YÖK mevzuatında atamama teşkil eden esaslar olmamasına rağmen alan değişikliği kılavuzunda ki ‘yan alan’ ibaresinden dolayı alanımı değiştirmek zorunda kaldım.Norm fazlası değildim.Fakat gelecekte norm fazlalığına düşerim kaygısı ile düşünmeden anlık bir karar verdim.Yıllarca esas alanımda yaptığım öğretmenlik mesleğimde çok başarılı idim.Şimdi pişman ve mutsuzum.Pedagojik bir eğitim almadığım bir alanda verimli olamadığım gibi yetersiz, vicdanen de kendimi rahatsız hissediyorum. Sınıf ortamında öğrencilerim karşısında huzurlu değilim.
 
Esas alanıma geri dönmek istiyorum.Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.
 
                                                                                                                     Tarih
 
Adres:                                                                                                                                 Ad-Soyad
 
                                                                                                                                               İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Özür grubu 5110 mütalaa ile alan değiştirenler için örnek dilekçe)
 
Not:Kendi durumunuza özgü olarak daha ayrıntılı şekilde yazabilirsiniz.
 
……………Okulu Müdürlüğü’ne
 
……………
 
(İlgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İletilmek Üzere)
 
………… ili …………… ilçesi ……….. Okulu’nda ………….öğretmeni iken Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2012 Tarih ve 5110 Sayılı mütalaası kapsamında 13.09.2012 MEB Duyurusu ile başvurup,alan değişikliği yoluyla 19.09.2012 Tarihinde (özür grubu kapsamında) ………. ili ……….. İlçesi ………… okuluna ……….. Öğretmeni olarak atandım.
 
MEB atama yönetmeliği ve mevzuatında atamama teşkil eden esaslar olmamasına rağmen özrümden dolayı alanımı değiştirmek zorunda kaldım.Bu işlem zaruri bir ihtiyaç karşısında olmuştur.Pedagojik bir eğitim almadığım bir alanda verimli olamadığım gibi vicdanen de kendimi rahatsız hissediyorum. Sınıf ortamında öğrencilerim karşısında huzurlu değilim.
 
Esas alanıma geri dönmek istiyorum.Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.
 
                                                                                                                       Tarih
 
                                                                               …../…../……..
 
Adres;                                                                                             Ad-Soyad
 
                                                                                    İMZA

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.