Eğitim Bir Sen, MEB ile görüşme gerçekleştirdi. İşte gündem maddeleri..

Eğitim Bir Sen, MEB ile görüşme gerçekleştirdi. İşte gündem maddeleri..

Eğitim Bir Sen, MEB ile görüşme gerçekleştirdi. İşte gündem maddeleri..

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2023 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürüne vekâleten Mustafa Kışan’ın katılımıyla yapıldı.

Eğitim çalışanlarının güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdığımız konular şunlar:

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli; en geç iki yıllık periyotlar hâlinde düzenli olarak yapılmalıdır.

-Depremden etkilenen il ve ilçelerdeki bütün eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındakiler 4, 5 ve 6. hizmet alanları kapsamında değerlendirilmeli; 4, 5 ve 6. alanlarındaki eğitim kurumlarının hizmet puanı artırılmalıdır.

-Depremden etkilenen bölgelerde görev yapan Bakanlık personeline, hizmet sürelerine bakılmaksızın, 2023 yılı içinde yapılacak yer değiştirme işlemlerinden bağımsız olarak, il içinde ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

-Olağanüstü hâl ilan edilen bölgede görev yapan, ancak deprem nedeniyle çeşitli nedenlerle olağanüstü hâl kapsamı dışındaki illerde geçici olarak ikamet eden veya etmeyi düşünen personelin bulunduğu illerde görevlendirilmelerine imkân sağlanmalıdır.

-2023 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa ve yeniden yönetici görevlendirme takvimleri açıklanmalı, yönetici görevlendirme sürecindeki belirsizlik giderilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapacak memur ve hizmetli personel yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görevlendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

-Millî Eğitim BakanlığıÖrgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında, kurs merkezlerince belirlenen derslerin yanı sıra öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine diğer dersler için de kurs açılabilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-2023 yılı içerisinde öğretmenlerin alan değişikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve duyuru yayımlanmalı, alan değişikliği işlemleri atama takvimine dâhil edilmelidir.

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeden adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmen kadrolarında bulunmaktayken şube müdürü veya daha üst kadrolara atananlara, görevlerinin sona ermesi hâlinde eğitim kurumları yöneticileri yeniden görevlendirmelerine başvuruda bulunma hakkı tanınmalıdır.

-Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçeleri göz önüne alınarak, yer değişikliği takvimi başlangıcı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesi ivedilikle yeniden düzenlenmelidir.

-2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları, imkânları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” hükmü gereğince Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı birimleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarının (ç) bentlerindeki hüküm yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

-Daha önce başarı belgesi bulunmakta iken iki defa daha başarı belgesi almakla üstün başarı belgesi almaya hak kazanan personele üstün başarı belgesi yanında ödül verilmesi sağlanmalı; bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge’nin 12. maddesindeki sınırlama kaldırılmalıdır.

-Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sonucuna dayalı olarak sınavda başarılı olmak veya sınavdan muaf tutulmak suretiyle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almış bulunan öğretmenlerden 1. derecenin 1, 2 ve 3. kademelerinde bulunanların aynı derecenin 4. kademesine yükseltilmeleri ile ilave derece verilmesine dair ilgili kanun hükmünün, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alanların bir üst derecenin aynı kademesine getirilmeleri şeklinde uygulanması gerektiği yönünde taşra teşkilatına genel bir yazı gönderilmelidir.

-İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin mevcut maaş ödeme protokolleri süresi bitiminde sonlandırılarak Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin bütününü kapsayacak tek bir maaş ödeme protokolü akdedilmelidir.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak öğretmen kadroları haricindeki kadrolarda görev yapan Bakanlık personeli için müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı sağlanmalıdır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.