Eğitim İlke-Sen Kıyafet Yönetmeliği Boykotunu Destekliyor

Eğitim İlke-Sen Kıyafet Yönetmeliği Boykotunu Destekliyor

Eğitim İlke-Sen, kamu görevlilerine yönelik uygulanan kılık ve kıyafet yönetmeliği boykotuna destek vererek, yasaksız ve baskısız bir düzenleme çağrısı yaptı.

 Eğitim İlke-Sen (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası), kamu görevlilerine yönelik uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliğini boykot girişimine desteğini açıkladı. Sendika adına bir açıklama yapan Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı Doğan Özlük, “Türkiye’de devlet, topluma karşı kamusal hizmetleri sağlamak yerine toplum üzerinde baskı ve yasaklarla bir istibdat rejimi olarak yıllardır mevcudiyetini sürdürmüştür. Darbe dönemlerinde kendisini silah zoruyla dayatan bu zihniyetin, bugün itibariyle değişmemiştir. Böyle bir zihniyeti, sahibi kim ya da kimden olursa olsun asla kabul etmeyeceğiz. Bugün yaşadığımız toplumsal ve siyasal sorunların birçoğunun temel bir sistem meselesi olduğu ortadadır. 12 Eylül ve 28 Şubat, sistemin son otuz yıllık süreçte kendisini açıkça gösterdiği iki önemli tarihtir ve ne yazık ki bu tarihlerde yürürlüğe giren birçok uygulama bugün devam etmektedir. 1982 yılından beri yürürlükte olan kılık ve kıyafetine yönetmeliği bunun en somut örneklerindendir. Eğitim İlke-Sen olarak İnsanların inancından ve dini sorumluluklarından dolayı eğitim sürecinden ve kamusal alandan dışlanmasını reddediyoruz. Hizmet alan-hizmet veren ayrımını da reddederek, başörtüsünün hayatın her alanında serbest olmasını savunuyoruz. Bu sebeple de, darbe dönemi ürünü kılık-kıyafet yönetmeliğinin kaldırılmasına yönelik sendikaların başlattığı girişimlere desteğimizi açıklıyoruz.” dedi. 

 
Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı Doğan Özlük, açıklamasının devamında sendikaların temel hak ve özgürlükler konusunda birbirine karşı bir tavır takınmalarını eleştirirken, herkesin hakkı için dayanışma sergilemesi gerektiğine dikkat çekti. Özlük, sendika yönetimlerine çağrıda bulunarak, “Bütün sendikalara çağrımız açık ve nettir: Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz konusundaki pozisyonunuzu hükümetlere göre şekillendirmekten, değiştirmekten artık vazgeçin! Geçici koltuklarda oturanlara göre birbirinize karşı konumlanmayın! Attığınız adımlarda, düzenlediğiniz kampanyalarda siyasal iktidarların size çizdiği sınırlar içinde hareket etmekten vazgeçin ve size had çizmeye kalkışan her kim olursa olsun haddini bildirin! Hak ve özgürlüklerin parçalanamaz bir bütün olduğunu artık kavrayın! Unutmayın ki, kendiniz için istediğinizi başkası için de istemedikçe asla adil, hakkaniyetli ve özgürlükçü bir sendikal mücadele yürütemezsiniz! Eğitim İlke-Sen olarak kılık-kıyafet yönetmeliğinin bir an önce kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Bu sebeple de yönetmeliği boykot ediyoruz.” dedi.

Yasakçı, Dayatmacı Yönelik Derhal Kaldırılsın!
 
Türkiye’de devlet, topluma karşı kamusal hizmetleri sağlamak yerine toplum üzerinde baskı ve yasaklarla bir istibdat rejimi olarak yıllardır mevcudiyetini sürdürmüştür. Darbe dönemlerinde kendisini silah zoruyla dayatan bu zihniyetin, bugün itibariyle değiştiğini iddia edemeyiz. Siyasal iktidarlar değişmişse bile maalesef toplumu değil devlet iktidarını merkeze alan bürokratik akıl hâlâ geçerliğini korumaktadır.
 
Eğitim İlke-Sen kuruluşunda kamuoyuna deklare ettiği gibi böyle bir zihniyeti, sahibi kim ya da kimden olursa olsun asla kabul etmeyecektir. Yönetenlerin kimliğine bakmaksızın yalnızca hakkın ve doğrunun savunucusu olacaktır.
 
Bugün yaşadığımız toplumsal ve siyasal sorunların birçoğunun temel bir sistem meselesi olduğu ortadadır. 12 Eylül ve 28 Şubat, sistemin son otuz yıllık süreçte kendisini açıkça gösterdiği iki önemli tarihtir ve ne yazık ki bu tarihlerde yürürlüğe giren birçok uygulama bugün devam etmektedir. 1982 yılından beri yürürlükte olan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” bunun en somut örneklerinden biridir.
 
Bu yönetmelik, siyasal egemen aklın kendi ilahlığını ilan ettiğinin kritik göstergelerindendir. Kamu çalışanları üzerinde baskı ve zorla kurulmak istenen bu otoriterliğin kabul edilebilir bir tarafı olamaz. Eğitim İlke-Sen olarak tüzüğümüzde de işaret ettiğimiz gibi; farklı toplumsal grupların, inançların, dil ve kültürlerin eğitimde ve kamusal alanda ayrımcılığa ve inkâra maruz kalmasını temel bir hak ihlali kabul ediyoruz.
 
İnsanların inancından ve dini sorumluluklarından dolayı eğitim sürecinden ve kamusal alandan dışlanmasını reddediyoruz. Hizmet alan-hizmet veren ayrımını da reddederek, başörtüsünün hayatın her alanında serbest olmasını savunuyoruz.
 
Tüzüğümüz gereği, başörtüsü yasağına karşı her türlü muhalefeti ve mücadeleyi sergilemeyi ve bu yöndeki çabaları desteklemeyi önemli bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bu sebeple de, darbe dönemi ürünü kılık-kıyafet yönetmeliğinin kaldırılmasına yönelik sendikaların başlattığı girişimlere desteğimizi açıklıyoruz.
 
Eğitim İlke-Sen olarak kamu çalışanlarına dönük serbestliğin sağlanmasının, özellikle başörtüsü sorunun geri dönüş olamayacak şekilde kesin bir çözüme bağlanmasının; temel bir hakkın iadesi açısından önemli bulduğumuz gibi, bu sorunun siyasi bir istismarın konusu olmaktan çıkmasına, seçim döneminde oya tahvil edilmesinin sonlandırılmasına vesile olması açısından da gerekli görüyoruz. Başörtüsü, insanların temel haklarına ipotek koyan ve bu konudaki talepleri kendi siyasal ajandalarına bağlayan hükümetin elinde daha fazla koz olmamalıdır!
 
Bütün sendikalara çağrımız açık ve nettir:
 
Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz konusundaki pozisyonunuzu hükümetlere göre şekillendirmekten, değiştirmekten artık vazgeçin!
 
Geçici koltuklarda oturanlara göre birbirinize karşı konumlanmayın!
 
Attığınız adımlarda, düzenlediğiniz kampanyalarda siyasal iktidarların size çizdiği sınırlar içinde hareket etmekten vazgeçin ve size had çizmeye kalkışan her kim olursa olsun haddini bildirin!
 
Hak ve özgürlüklerin parçalanamaz bir bütün olduğunu artık kavrayın!
 
Unutmayın ki, kendiniz için istediğinizi başkası için de istemedikçe asla adil, hakkaniyetli ve özgürlükçü bir sendikal mücadele yürütemezsiniz!
 
Eğitim İlke-Sen olarak kılık-kıyafet yönetmeliğinin bir an önce kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Bu sebeple de yönetmeliği boykot ediyoruz.
 
EĞİTİM İLKE-SEN
İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.