İl içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme bir an önce açıklanmalıdır!

İl içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme bir an önce açıklanmalıdır!

MEB Bakan Yardımcı Orhan Erdem’den Milli Eğitimdeki Sorunların Biran Önce Giderilmesini İstedik

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Murat Bilgin, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ramazan Çakırcı Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e ziyarette bulundu.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Erdem’e 4+4+4 eğitim sisteminin yol açması muhtemel sonuçları hakkında önerilerimizi sunan Genel Sekreterimiz Ahmet Özer, yeni sistemle birlikte bağımsız ilkokul veya ortaokula dönüştürülecek olan ilköğretim kurumlarında halen yöneticilik yapanların kazanılmış haklarının korunması gerektiğini belirtti.


Ziyarette ilköğretimdeki müfredatın 4+4+4 yeni eğitim sistemine uygun hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Özer, İlkokul müfredatının, oyun çağı çocuğuna uygun derslerin ve bu derslere ilişkin hedeflerin yer alacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.


Ahmet Özer, Bakan Yardımcısı Erdem’den;


- Eğitim kurumu yöneticilerinin durumu,


- İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfların müfredatı gibi konularda gerekli düzenlemelerin yapılması; - Eş, sağlık ve öğrenim özrüne bağlı yer değişikliklerinde 30 Eylül tarihinin baz alınması,


- İl içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme takviminin biran önce açıklanarak öğretmenler tatile çıkmadan yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin tamamlanması,


- 4/C’lilerin yaz döneminde sözleşmelerinin devam etmesi,


- 632 KHK’den önce KPSS ile atanan öğretmenlere de 632 KHK ile sözleşmeliden kadroya geçenlere verilen hakların (çalışma süresi, zorunlu hizmet muafiyeti vs.) verilmesi gibi konularda yaşanan sorunların biran önce giderilmesini istedi.


Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise, başta 4/C’lilerin aylıksız izin konusundaki problem olmak üzere diğer bütün konuları ivedilikle çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını kaydetti.
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e İlettiğimiz Rapor İse Şu Şekilde:


- Yeni sınıf açma imkânı bulunan ilkokullarda mevcut durum itibariyle öğrenci mevcudu 30’dan fazla olan sınıflar bölünmeli; sınıf mevcutları azami 22 olacak şekilde düzenlenmelidir.


- Özellikle büyükşehirlerde İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul şeklinde ayrıştırılmasını müteakip azami sınıf mevcudunun 22 olması gerektiği dikkate alınarak derslik ihtiyacının acilen giderilmesi sağlanmalıdır.


- Mevcut sınıf öğretmenlerinden, mezun oldukları yükseköğretim programları itibariyle branş öğretmenliğiyle ilişkilendirilmesi mümkün olanların, (ortaokulların dört yıl olması kaynaklı branş öğretmeni ihtiyacı da dikkate alınarak) istekleri çerçevesinde bu yaz döneminde hizmetiçi eğitime tabi tutulmaları suretiyle branş değişikliği yapmaları da ivedilikle sağlanmalıdır.


- Yeni sistemle birlikte bağımsız ilkokul veya ortaokula dönüştürülecek olan ilköğretim kurumlarında halen yöneticilik yapanların kazanılmış hakları korunmalıdır.


- Ayrıştırılan okulların idarecilerine isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme (becayiş) imkânı tanınmalıdır.


- Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalarında öngörülen çalışma süresi dikkate alındığında en geç 5 yıl sonra sorun ortadan kalkacak; zorunlu yer değiştirme kapsamında çözüm nihai olarak sağlanmış olacaktır.


- İlkokul müfredatı, oyun çağı çocuğuna uygun derslerin ve bu derslere ilişkin hedeflerin yer alacağı şekilde düzenlenmelidir. Bu kapsamda, okuryazarlık, teknolojik okuryazarlığı, okuma kültürü, çevre ve doğaya karşı duyarlılık ve doğal yaşamla iç içe olma, kendini ve becerilerini keşfetme, öz bakım becerilerini ve psiko-motor davranış yeterliklerini geliştirme odaklı bir müfredat temeli oluşturulmalıdır.


- Öğrencilerimiz, kendilerine özgü özellikleri korunarak sosyal ideallerle güçlendirilmeli, yıkıcı rekabet anlayışından uzak, değerler eğitiminin merkeze alındığı bir söylem ve anlayışla yetiştirilmelidir.


- İlkokulun ilk sınıfında okula, okul yaşamına ve sınıf ortamına oryantasyona ve ilkokul döneminde kazanılacak davranışlara yönelik ipuçlarının edinilmesine ağırlık verilmeli, birinci sınıf sonunda okuma-yazmayı öğrenmek gibi bir hedef ortaya konmamalıdır. Diğer sınıflara ilişkin ders programları ve hedefler, ilkokul müfredatının yukarıda yer verdiğimiz genel ilkeleri çerçevesinde belirlenmelidir. Genel itibariyle müfredat, çocuğun henüz oyun çağında olduğu gerçeğiyle esnek ve çocuk zihnini bilgi yükleme alanı olarak görmeyecek, bu döneme ilişkin bedensel ve zihinsel kazanımlar ile yaş etkinlikleri gerçekleştirmesine katkı sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.


- İlkokul, çocukların zihinsel, duygusal ve bedensel yönden gelişimlerine destek sağlayıcı, sahip oldukları yetileri geliştirebilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri eğitim düzeyi olarak kabul edilmektedir. İlkokulların, bilgi aktarım mekânları veya bilgi yükleme birimleri anlayışıyla düzenlenmesi, yukarıda ifade edilen özellikleri kazandıramayacaktır. Bu sebepten, okulun işlevi sorgulanarak çocuğun kendini keşfine ve geliştirmesine imkân tanıyacak yeni işlevin okul için benimsenmesi ve okul adı verilen kurumun bunu gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Kısaca, ilkokullar bir ‘yaşama ve öğrenme alanı’ anlayışına uygun olarak inşa edilmelidir. Eğitim programları, yaşamla ve yaşam döngümüzle birleştirilmelidir.


- İlkokul, ortak değerlerin ve kültürün oluşturulduğu bir yaşama alanı olarak tasarlanmalıdır. Ortak söylenecek müzik, ortak oynanabilecek oyun, herkesin uymaktan haz duyacağı bazı toplumsal değerlerin oluşturulması hedeflenmelidir. Bu açıdan tarih, musiki ve dil eğitimi üzerinde özenle durulmalıdır.


- Burada önemli olan nokta, ilkokulda geçen eğitim süresinin 4 yıla indirilmesi ve 1’inci sınıflarda en azından ikinci döneme kadar okuma-yazma öğretimi gibi etkinliklere yer verilmeyecek olması nedeniyle eski sistemde var olan 5 yıllık müfredatın 3 – 3,5 yıla sığdırılması ve bu müfredatın içeriğinin bir yaş daha küçük çocuklara verileceği dikkate alındığında tüm ilkokul müfredatının öğretim değil beceri kazandırma ekseninde yapılandırılması gerekmektedir. Bu noktada klasik sınıf düzeni ve kapalı mekânda eğitim anlayışından vazgeçilmesi elzemdir. 


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.