İnançlara Özgürlük 26 Bakana 26 Bin Dilekçe Basın Toplantısı

İnançlara Özgürlük 26 Bakana 26 Bin Dilekçe Basın Toplantısı

Aktif Eğitim Sen " İnançlara Özgürlük 26 Bakana 26 Bin Dilekçe " kampanyası altında Bakanlara verilmek üzere 500 bin dilekçe topladı.

Aktif Eğitim Sen  “İnançlara Özgürlük 26 Bakana 26 Bin Dilekçe” kampanyası kapsamında ülke  genelinde toplanan 500 bini aşkın dilekçenin basın toplantısı 29 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00 ‘de  Aktif Sen Genel Merkezinde  yapılacaktır.


Aktif Eğitim Sen Genel Merkezi İrtibatAdresi VE Telefonları 

Cevizlidere Mahallesi. Cevizlidere Caddesi 1239. Sokak No 2/7-8

Çankaya / ANKARA

Tel : +90 312 473 33 00 (pbx)

Faks : +90 312 473 30 06

E-posta : [email protected]İnançlara Özgürlük 26 Bakana 26 Bin Dilekçe  kampanyası detayları

Anayasa ve uluslararası düzenlemelerle inanç özgürlüğü kapsamında  güvence altına alınan Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bireylerin meslekleri ile inançları arasında tercih yapmak zorunda kalmadan inançlarının gerektirdiği kıyafetle  görev yapabilmesi, Kamu hizmeti sunulan bütün kurumlarda özellikle okullarda  yönetici, öğretmen ve  öğrencilerin ibadet ihtiyacını karşılayabilecek ibadethanelerin oluşturulması için

“26 BAKANA 26.000 dilekçe” eylemi başlatılmıştır .

Anılan sorunların  çözümüne  katkı sunmak isteyenlerin ekte yer alan dilekçeyi doldurarak sendika temsilcilerimize 14/01/2012 Pazartesi  akşamına  kadar ulaştırmalarını bekliyoruz. 

Dilekçe için TIKLAYINIZ.


İLGİLİ MAKAMA

 

Anayasamızda; “Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,  ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak devletin temel amaç ve görevlerindendir.”

“Ülkemizde herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. İnsanları ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamak suç olduğu gibi; insanların dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanması ve/veya suçlanması ya da suçlu muamelesine maruz bırakılması da suçtur.”

“Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevi olup devlet,- vatandaşlarını inançlarıyla çalışma hakları arasında tercihe zorlamak yerine- çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir.”, “Ülkemizin her bir bireyi, görevin gerektirdiği niteliklere (objektif ve bilimsel) sahip olmak koşuluyla kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. Ayrıca eğitim-öğretim hakkı en temel ve insani haklardan olup kimse, -inançları gereği tercih ettiği kıyafet nedeniyle- eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim kurumlarında yürütülen eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler her ne suretle ve sebeple olursa olsun engellenemez.

“Devlet, inançlarına ait tercihlerini sorgulamak, değiştirmeye zorlamak yerine tüm gençleri cehaletten korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olup Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan ülkemizin de imza koyduğu uluslararası düzenlemelerle bireylerin; düşünce, din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18 inci maddesinde “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.” denilmektedir.

Bu bağlamda;

a)Ülkemizde kamu kurumlarında görevli bireylerin serbest kıyafetle ve/veya inançlarının gerektirdiği kıyafetle görev yapabilmesi, ilgili yasal düzenlemelerde personelin görevi başında inancının gerektirdiği kıyafetleri giyinmesini engelleyici (özellikle başörtüsü ile görev yapmayı engelleyen) kısıtların kaldırılması,

b)Kamu hizmeti sunulan bütün kurumlarda, özellikle okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecek ibadethanelerin oluşturulması için gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, söz konusu taleplerin ideolojik ve siyasi tartışmaların dışında insani bir ihtiyaç olarakdeğerlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                

  …/01/2013

Adres:                                                                                                             Adı Soyad


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.