İş Güvencesi, Ortak Kararlar Üretmeyi Sağlar

İş Güvencesi, Ortak Kararlar Üretmeyi Sağlar

İş Güvencesi, Ortak Kararlar Üretmeyi Sağlar

 Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, iş güvencesini, kamu görevlisi ile kamu işverenine ortak kararlar üretme fırsatı sağlayan ikamesiz ve dokunulmaz bir güvence olarak görmek ve korumak gerektiğini söyledi.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Abant’ta düzenlenen Kamu Personeli Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı’nın ‘Kamu Personel Sisteminin Sorunlarına Sendikal Bakış ve Öneriler’ panelinde konuşan Gündoğdu, ‘çalışmayan memurlar var’ yönünde oluşturulmaya çalışılan havadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Çalıştaya gerekli çalışmaları yaparak geldiklerini ifade eden Gündoğdu, konulara ilişkin görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde hazırladıklarını kaydetti. Devlet Personel Başkanlığı’nın yaptığı hazırlıkları önemseyip, hazırlıklı geldiklerini anlatan Gündoğdu, “Bugün çok şey konuşuldu. Sorunun varlığı konusunda hepimiz hem fikiriz. Devlet memurları kanunu ile kılık ve kıyafet yönetmeliği miadını doldurmuş. Ancak, hükümetin referandum sürecinden sonra demokratikleşme yönünde attığı adımlarda sorun var. Biz, şüpheci hareketlerinden böyle bir kanıya varıyoruz. ‘Böyle bir şey yok’ dedikleri konularda bile böyle bir şey olduğu anlaşılıyor. İster istemez çalışanına gol atmaya çalışan, onun müktesep hakkına dokunmaya çalışan bir devlet algısı olduğu için biz kaleyi ve defansı sağlama alıyoruz. Bir iyileştirme ve bir yenilik mevcut haklardan birini elden almaya yöneliyorsa, burada sosyal devleti sorgulamak lazım” dedi.

 

Çalışmayan Memur Yok

“Çalışmayan memur yoktur, çalıştıramayan, çalıştırmayan sistem vardır. Çalıştıracak metotları ön göremeyen yönetici vardır. Yoksa, memur çalıştırılmaktan rahatsız olmaz. Hem iş vermeyip hem de ‘çalışmıyor’ demek vicdani değil” şeklinde sözlerini sürdüren Ahmet Gündoğdu, iş güvencesi, ücret güvencesi, sendikal haklara yönelik güvence, verimlilik, yeterlilik gibi konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sendikaların verimliliği artırıcı çalışma yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Gündoğdu, “Sizin memur olma şartlarınızla memurlukta aradığınız şartlar örtüşmüyorsa, bu gerçekle yüzleşmek lazım. Sorduğunuz soruya göre memuriyette hizmet istemiyorsunuz. KPSS’de sorduğunuz soru, memurun çalışacağı alanla ilgili değil. KPSS torpili kaldırdığı için iyi bir gelişmedir. Ancak meslek memnuniyetini karşılamada yetersiz kalan bu sisteme, alınacak memurların alanlarıyla ilgili yeterliliklerini de devreye sokacak bir destek yapılmalı” diye konuştu.

Gündoğdu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aksayan yönlerinden kurtulmaya ‘evet’, iş güvencesine dokunmaya ve hakları tırpanlamaya ‘hayır’ dediklerini kaydetti.

İş güvencesini, kamu görevlisi ile kamu işvereni arasında kutuplaşma ve çekişme kaynağı olarak değil, aksine kamu görevlisi ile kamu işverenine ortak kararlar üretme fırsatı sağlayan ikamesiz ve dokunulmaz bir güvence olarak görmek ve korumak gerektiğini söyleyen Gündoğdu, “Sendikal haklar üçlüsünün ilk ayağını oluşturan örgütlenme hakkı, kamu görevlileri açısından iş güvencesinin, toplu pazarlık hakkı ücret güvencesinin, grev hakkı ise bu güvencelerin ihlalinin kamu görevlileri tarafından bertaraf edilmesinin hayata geçirilme aracı olarak görülmelidir” şeklinde konuştu.

 

Bütün Sözleşmeliler Kadrolu Olmalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşme sonrası belediyelerdeki 5393’e tabi sözleşmelilerin kadroya alınmasına ‘evet’, diğerlerine de ‘çalışın’ dediğini hatırlatan Ahmet Gündoğdu, kamuoyuna sadece ‘evet’in yansıdığını, bu yöndeki beklentilerin karşılanması gerektiğini kaydetti.

 

Belediye sözleşmelilerinin kadroya alınmasına yönelik yapılacak düzenlemeye diğer sözleşmelilerin de dahil edilmesini isteyen Ahmet Gündoğdu’nun kadro istediği sözleşmeliler şu şekilde:

-İl özel idarelerinde 5302 sayılı Kanun ve belediyeler bünyesinde 5393 sayılı Kanun kapsamında görev yapan ve sayıları 18 bin civarında olan sözleşmeli personel,

-TRT’de 2954 sayılı Kanun’a göre görev yapan yaklaşık 925 civarındaki sözleşmeli personel,

-3289 sayılı Kanun’un 30. maddesi kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan 900 spor uzmanı ve antrenör,

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen 7 bin 936 sözleşmeli personel,

-Görev yaptıkları kurumların kuruluş kanunlarında yer verilen “657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın”  hükmü çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personel,

-Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak görev yapan sözleşmeli personel,

-Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan, 632 sayılı KHK kapsamında yer almalarına rağmen KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihte atanmış fakat fiilen göreve başlamamış olmaları nedeniyle kadroya geçiş hakkından yararlanamamış sözleşmeli personel,

-632 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçiş imkanı verilen sözleşmeli personel statüsündeki pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel,

-399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin,

-KİT’lerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ve başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimler ile çeşitli kurumlarda “mühendis”, “avukat”, “mimar”, “istatistikçi” ve benzeri unvanlarda büro personeli olarak görev yapmalarına rağmen daimi veya geçici “işçi” statüsünde istihdam edilen lisans ve ön lisans mezunu personel,

-Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki döner sermaye işletmeleri tarafından istihdam edilen ve mali hakları döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenen sözleşmeli personel,

-657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilen personel.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum