İŞYERİ, İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNE HAFTADA 4 SAAT İZİN VE GÜVENCE

İŞYERİ, İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNE HAFTADA 4 SAAT İZİN VE GÜVENCE

İŞYERİ, İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNE HAFTADA 4 SAAT İZİN VE GÜVENCE

 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre işyeri temsilcileri, sendikaların il ve ilçe temsilcileri haftada 4 saat izinli sayılacaklar.

Eski kanunda işyeri temsilcileri sendikal faaliyetlerini haftada 2 saatle sınırlı olarak yapıyorlardı. İl ve ilçe temsilcilerine ise eski kanunda yer verilmemiş, sendikaların kendi iç düzenlemesi ile çalışmalarını sürdürmekte, izin hakları bulunmamaktaydı. Bundan sonra ildeki üye sayısı 100 olan il temsilcileri, ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan ilçe temsilcileri haftada 4 saat sendikal izin kullanabilecekleridir.

Bu sebeple durumları yukarda açıklanan şartlara uyan  sendika işyeri, ile ve ilçe temsilcileri kanunu ilgi tutarak idareye başvurmaları ve izin haklarını talep etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Kanunun 18 inci maddesi gereğince işyeri temsilcileri, il, ilçe temsilcileri ile başkan ve yönetim kurulu üyeleri sendikal çalışmalardan dolayı bir güvenceye sahipti. Eski Kanunda söz konusu güvence konusunda muğlak ifadeler yer almaktaydı. Yeni Kanun sendikaların talebi doğrultusunda daha net hale getirilerek aşağıdaki şekilde değiştirildi.

 MADDE 13 – 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına “işyeri sendika temsilcisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “haklı bir sebep olmadıkça ve” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü ve beşinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle “haklı bir sebep olmadıkça” gibi muğlak ve idareye  bir anlamda takdir yetkisi veren ifade madde metninden çıkarılmıştır. Maddenin yeni şekli şu şekildedir:,

 

Madde 18 (2. Paragraf) “Kamu işvereni, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.”

Maddenin bu şekilde değiştirilmesi önemli bir gelişmedir. Hem sendikal faaliyet için izinler artırılmış, hem de sendika yöneticilerinin güvencesi kanunla net bir görüntüye kavuşmuş, keyfiyet ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak, eksikleri çok olmakla birlikte, yeni sendika kanununun tüm memurlarımız ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyoruz. Bu anlamda, Türkiye Kamu-Sen üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getirecektir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.