Norm Kadro Fazlalığı Ya Da Geçici Görevlendirmeye İlişkin Genel Açıklamalar

Norm Kadro Fazlalığı Ya Da Geçici Görevlendirmeye İlişkin Genel Açıklamalar

Norm Kadro Fazlalığı ya da Geçici Görevlendirme Gibi Durumlarda başvurulacak mevzuatlar nelerdir?


 1- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik  2- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
4- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar


Özellikle 4+4+4 ile oluşan Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenlerinin başka okullarda görevlendirilmeleri nasıl olur?


Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği’nin “Geçici görevlendirme” başlıklı 23. maddesinde yer alan;
“Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.”
Hükmüne göre norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin açık bulunan okullarda görevlendirilmeleri mümkündür.


Görevlendirilecek öğretmenin görevlendirileceği okulda alan öğretmenleri için açık ders, sınıf öğretmenleri için ise kadro bulunması şarttır. 
Norm Fazlası Öğretmen isteği olmadan başka bir kuruma atanabilir mi?


Görevlendirmeler geçici süre için yapılmakta olup norm fazlası öğretmenlerin valiliklerce yapılacak planlamaya göre boş kadrolara atamalarının yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak;
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. Maddesinde;
“(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.”


Hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre idare (yetki devri nedeniyle atamaya yetkili makam olan Valilik) öğretmeni boş olan herhangi bir yere atayamaz. 


Valilik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla)  öncelikle boş olan kadroları duyurmalıdır. Boş olan kadrolara başvuru alınmalı ve alınan başvurular sonucunda hizmet puanına göre atamaları gerçekleştirmelidir. 
Norm fazlası öğretmen başvuruda bulunmazsa o zaman valilik re’sen atama yapabilir.
Yine bu maddeye göre valilikler kendileri oluşturacakları takvime göre bu atamaları yapmalıdırlar. İller arasında birlik sağlanması için bakanlığın valiliklere bir takvim sunması da mümkündür.


Özellikle 4+4+4 nedeniyle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin atamaları ile ilgili olarak oluşan tepkiyi de azaltmak adına il içi, il dışı yer değiştirmeler ve alan değişiklikleri yapılmıştır. Tüm bu değişikliklerden sonra norm fazlası öğretmenlerin atamalarının yapılması beklenmektedir.
Norm fazlası öğretmen varken ücretli öğretmen çalıştırılabilir mi? 
Bir ilde bir alanda norm fazlası öğretmen varsa o alanda ücretli öğretmen çalıştırılabilmesi mümkün değildir. Bunun için yeni bir değişiklik yapılmış ve;


“Ek Madde 1 –Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.”
Maddesi yürürlüğe girmiştir.
Okul Yönetimlerinin Sorumlulukları:


Okul yönetimleri norm kadro fazlası öğretmenleri bildirmekle yükümlüdürler. 
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda konu ile ilgili olarak;


Madde-20  (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.


(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.


Maddesine göre işlem yapılmaktadır.
Bu maddeye göre, öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve ihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.
Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde, başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler. Ancak öğretmen isterse 30 saati aşmamak üzere öncelikle eğitim bölgesinde açık buluna derslere görevlendirme talebinde bulunabilir. Örneğin: Öğretmen kadrosunun bulunduğu okulda 21 saat derse giriyorsa 30 saatini tamamlamak için 9 saate kadar başka bir okulda görevlendirilebilir.


 EĞİTİM İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.