Toplu Sözleşme Kazanımlarımızla İlgili Maliye Bakanlığı’ndan Görüş Yazısı

Toplu Sözleşme Kazanımlarımızla İlgili Maliye Bakanlığı’ndan Görüş Yazısı

Eğitim Birsen yüksek lisans ve doktora yapanların arttırımlı ek ders ücreti almasının peşini bırakmıyor


Toplu sözleşme görüşmeleri neticesi karara bağlanan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolundaki kazanımlarımız, 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.  Toplu sözleşme hakkına ve mali-sosyal haklara ilişkin Anayasa’nın 53 ve 128. maddeleri hükmü gereği, toplu sözleşme hükümleri kanun hükmü niteliğinde olup yürürlüğe girmesi ve uygulanması için bir yasal düzenleme, yönetmelik değişikliği, genelge ya da tebliğ gibi herhangi bir hukuki düzenlemeye gerek olmadığını, toplu sözleşme hükümlerinin 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda yayımlanan haliyle ve yürürlük tarihleri itibarıyla uygulanması gerektiğini ifade etmiştik. 
Ancak, pek çok il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün, ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere öğretim yılı başında ve sonunda mesleki çalışmaları nedeniyle haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi, yüksek lisans ve doktora mezunu öğretmenlere ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi başta olmak üzere toplu sözleşme kazanımlarımızın uygulanmasının, Bakanlıktan resmi bir yazı gelmediği gerekçesiyle yerine getirilmediğini müşahede etmiştik. Bunun üzerine konuya ilişkin 02.07.2012 tarihli ve 436 sayılı yazımız ile Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın “Rehber öğretmen ek ders ücreti” başlıklı 28. maddesi hükmü gereği, 2006/11350 sayılı Kararın 6. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da herhangi bir hukuki düzenlemeye gerek olmaksızın ve herhangi bir hukuki düzenleme beklenmeksizin uygulanması gerektiğine dair il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine hitaben genel bir yazının gönderilmesini istemiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyu Maliye Bakanlığı’na taşıması üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü, 31.08.2012 tarihli ve 4310 sayılı cevabi yazısında konuya açıklık getirdi.
Söz konusu yazıya göre;
Ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler ve lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda yer alan hükümlerin ilgili mevzuatında herhangi bir düzenleme yapılmadan doğrudan uygulanması, 
Öğretim yılı başında ve sonunda fiilen görev yapmaları kaydıyla mesleki çalışmalar için ödenen haftada 15 saat ek ders ücretinin, bundan yararlanamayan ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere de ödenmesi, 
Alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlere (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev olarak yürütenler dâhil) fiilen girdikleri ek dersler için öngörülen ek ders ücretinin, yüksek lisans öğrenimi görmüş olanlar için yüzde 5, doktora öğrenimi görmüş olanlar için yüzde 15 artırımlı ödenmesi gerekmektedir. 


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.