Türk Eğitim Sen Anket Sonucunu Açıkladı

Türk Eğitim Sen Anket Sonucunu Açıkladı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un 02.05.2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.                  

Türk Eğitim-Sen öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının; bölücü elebaşının muhatap alındığı İmralı görüşmeleri ile başlayan, kimileri tarafından çözüm, kimileri tarafından ise ihanet olarak adlandırılan gelişmeler ile başkanlık ve eyalet sistemi hakkındaki görüşlerini öğrenmek, AB üyeliğine bakış açılarını ölçmek ve gündeme dair diğer konulara yaklaşımını değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. 09-24 Nisan 2013 tarihleri arasında hem Türk Eğitim-Sen’in internet sitesinde hem de 7 farklı internet sitesinde yayınlanan anketimize 10 bin 178 kişi katıldı.

            Ankete katılanların;

            -Yüzde 22.7’si ilkokulda, yüzde 22.6’sı ortaokulda, yüzde 21.2’si lisede, yüzde 17’si MEB taşra teşkilatında, yüzde 4.2’si üniversitelerde, yüzde 2.3’ü MEB merkez teşkilatında, yüzde 0.5’i YÖK ve Yurt-Kur’da görev yaparken; yüzde 9.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

            -Yüzde 51.5’i öğretmen, yüzde 16.1’i okul müdür yardımcısı, yüzde 14’ü okul müdürü, yüzde 5.9’u genel idari hizmetler sınıfında görevli (memur/hizmetli/şef/teknisyen v.b.), yüzde 2.1’i okul müdür başyardımcısı, yüzde 1.9’u akademisyen iken, yüzde 8.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

            -Yüzde 80.4’ü herhangi bir sendikaya üye olduğunu belirtirken, yüzde 19.6’si sendikaya üye olmadığını kaydetmiştir.

            -Herhangi bir sendikaya üye olduğunu belirtenlerin yüzde 68’i Türkiye Kamu-Sen’e, yüzde 20.1’i Memur-Sen’e, yüzde 3.7’si Kesk’e, yüzde 1.5’i Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalara üye olduklarını ifade ederken; yüzde 6.7’si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 68.5’İ TERÖR ÖRGÜTÜ VE İMRALI İLE GÖRÜŞÜLEREK BARIŞIN SAĞLANABİLECEĞİNE İNANMIYOR

                        Ankete katılanlara PKK terör örgütü ve İmralı ile görüşülerek barışın sağlanabileceğine inanıp, inanmadıklarını sorduk. Buna göre; yüzde 68.5’i PKK terör örgütü ve İmralı ile görüşülerek barışın sağlanabileceğine inanmadığını belirtmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 56.2’Sİ BU SÜRECİN SONUNDA TERÖRÜN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNİ, ÇÖZÜLME VE BÖLÜNMENİN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

            Ankete katılanlara “Size göre bu süreç nasıl sonuçlanacak?” sorusunu yönelttik. Buna göre; yüzde 56.2’si terör daha da güçlenecek, çözülme ve bölünme başlayacak, yüzde 30.1’i PKK silah bırakacak, terör sona erecek, yüzde 7.7’si hiçbir değişiklik olmayacak cevabını verirken, yüzde 6’sı da diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 64.1’İ “HÜKÜMET, TERÖRÜN SONA ERMESİ, ÜLKEMİZE BARIŞ VE HUZUR GELMESİ İÇİN BU SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR” İFADESİNE KATILMIYOR

            Ankete katılanların yüzde 64.1’i “Hükümet, terörün sona ermesi, ülkemize barış ve huzur gelmesi için bu süreci başlatmıştır” ifadesine katılmadığını söylerken, yüzde 35.9’u da bu ifadeye katıldığını belirtmektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63.5’İ “SÜRECİN BAŞLAMASININ VE HÜKÜMETİN BUNDA ROL ÜSTLENMESİNİN NEDENLERİNDEN BİRİSİ YAKLAŞAN CUMHURBAŞKANLIĞI, YEREL VE GENEL SEÇİMLERDİR” İFADESİNE KATILDIĞINI BELİRTİYOR

            “Sürecin başlamasının ve Hükümetin bunda rol üstlenmesinin nedenlerinden birisi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı, yerel ve genel seçimlerdir” ifadesine katılanların oranı yüzde 63.5, bu ifadeye katılmayanların oranı ise yüzde 36.5’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 58.2’Sİ “MEVCUT İKTİDAR, TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BU SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR” İFADESİNE KATILIYOR

            “Mevcut iktidar, terörle mücadelede başarısız olduğu için bu süreç başlatılmıştır” ifadesine katılanların oranı yüzde 58.2, bu ifadeye katılmayanların oranı yüzde 41.8’dir.

           

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 68.4’Ü “SİYASİ ERK’İN TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN VE EYALET SİSTEMİNİN UYGULANMASINI İSTEMESİ DOLAYISIYLA BAZI KESİMLERİN DESTEĞİNİ ALMAK AMACIYLA BU SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR” İFADESİNE KATILDIĞINI BELİRTİYOR

            “Siyasi erk’in Türkiye’de başkanlık sisteminin ve eyalet sisteminin uygulanmasını istemesi nedeniyle bazı kesimlerin desteğini almak amacıyla bu süreç başlatılmıştır” ifadesine katılanların oranı yüzde 68.4, bu ifadeye katılmayanların oranı yüzde 31.6’dır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 71.1’İ BU SÜRECİN BÖLÜCÜ ELEBAŞI VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEŞRULAŞTIRILMASINA NEDEN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

            Ankete katılanların yüzde 71.1’i bu sürecin bölücü elebaşı ve terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olacağını düşünürken, yüzde 28.9’u bu sürecin bölücü elebaşı ve terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olacağını düşünmediğini söylemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 74.4’Ü BU SÜRECİN; SURİYE VE IRAK’TAKİ YENİDEN YAPILANDIRMAYI HIZLANDIRARAK, AB VE ABD’NİN BÖLGESEL POLİTAKALARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAĞINI SÖYLÜYOR

            Ankete katılanların yüzde 74.4’ü bu sürecin Suriye ve Irak’taki yeniden yapılandırmayı hızlandırarak, AB ve ABD’nin bölgesel politikalarının etkinliğini artıracağını söylerken, yüzde 25.6’sı sürecin AB ve ABD’nin bölgesel politikalarının etkinliğini artırmayacağını ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 67.5’İ PKK’NIN HİÇBİR YAPTIRIMA MARUZ KALMADAN SINIR DIŞINA ÇEKİLMESİNİ GENEL BİR AF OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

            “PKK’nın hiçbir yaptırıma maruz kalmadan sınır dışına çekilmesi genel bir af olarak değerlendirilebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 67.5’i evet, yüzde 32.5’i hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILAN VE AKİL İNSANLAR HEYETİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİN YÜZDE 65.3’Ü HEYETİN TÜRKİYE İÇİN OLUMLU BİR KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR

            “Türkiye'nin tüm bölgelerinde süreci tanıtıcı çalışmalar yapacağı, konuyla ilgili Hükümet ile istişarede bulunacağı, halkla ve kanaat önderleri ile buluşacağı ifade edilen Akil İnsanlar Heyeti hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 90.1’i evet, yüzde 9.9’u hayır cevabı vermiştir.

            Akil İnsanlar Heyeti hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlere, “Heyetin Türkiye için olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre; yüzde 65.3’ü hayır, yüzde 31.5’i evet, yüzde 3.2’si ise fikrim yok cevabı vermiştir.

            Akil İnsanlar Heyetinin Türkiye için olumlu bir katkı sağlayacağını düşünmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 44.8’i bu heyet Hükümetin istediği toplumsal algıyı oluşturmak için başlattığı bir psikolojik harekâttır, yüzde 22.4’ü sürece inanmadığım ve bunu kabul etmediğim için akil insanlar şeklinde bir heyetin oluşturulmasına da karşıyım, yüzde 19.4’ü akil insanlar olarak seçilen kişilerin bazılarının bölücü örgütün amaçlarına hizmet eden fikirlere sahip olması, yüzde 9.9’u da farklı görüşlerin temsil edilmemesi, listedeki isimlerin ‘Hükümet politikalarını onaylayan’ kişilerden oluşması cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 3.5’tir.

            “Başbakan ‘Eskiden o psikolojik harekât denen ifadeler vardı ya. Bu toplumsal algıyı akil adamların hazırlaması lazım’ demişti. Bunun 28 Şubat sürecinde yürütülen yöntemlerle benzerlik taşıdığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.8’i evet, yüzde 17.8’i kısmen, yüzde 33.4’ü hayır cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 56’SI AKİL İNSANLAR HEYETİ İLE HEYET-İ NASİHA ARASINDA BENZERLİK OLDUĞU YÖNÜNDEKİ ELEŞTİRİLERE KATILIYOR

            “Akil İnsanlar Heyeti ile 1919 yılında Damat Ferit Paşa hükümetinin milli direnişi kırmak amacıyla oluşturduğu Heyet-i Nasiha arasında benzerlikler olduğu şeklindeki eleştirilere katılıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 56’sı evet, yüzde 32.1’i hayır, yüzde 11.9’u da fikrim yok cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 67.5’İ ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILSIN ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKIYOR

            Ankete katılanların yüzde 67.5’i Akil İnsanlar Heyetinde yer alan bazı isimlerin “Öğrenci Andı kaldırılsın” şeklindeki önerisini desteklemediğini, yüzde 32.5’i de desteklediğini ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 68’İ TÜRK KİMLİĞİNE YÖNELİK BİR TEHDİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

            Ankete katılanların yüzde 68’i ülkemizde son yıllarda Türk kimliğine yönelik bir tehdit olduğunu düşünürken, yüzde 32’si Türk kimliğine yönelik bir tehdit olmadığını kaydetmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 90’I TÜRK BAYRAĞININ ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNE KARŞI

            Ankete katılanların yüzde 90’ı Türk bayrağının adının devlet bayrağı şeklinde değiştirilmesi önerisine karşı çıktığını belirtti.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 69.8’İ BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI ÇIKIYOR

            Ankete katılanlara başkanlık sistemini destekleyip, desteklemediklerini de sorduk. Buna göre; yüzde 69.8’i başkanlık sistemini desteklemediğini, yüzde 25.6’sı başkanlık sistemini desteklediğini söylerken; yüzde 4.6’sı da fikrim yok cevabını vermiştir.

            Başkanlık sistemini destekleyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 28.4’ü devlet başkanını doğrudan halkın seçmesi, yüzde 20.7’si istikrar sağlanır, yüzde 20’si parlamenter sisteme göre kararlar daha hızlı alınır, yüzde 12.4’ü Türkiye’nin farklı kesimlerden oluşan sosyal yapısına daha uygun, yüzde 6.3’ü Türkiye artık üniter devlet yapısıyla yönetilemiyor, yüzde 3.6’sı yasama ve yürütme birbirini daha iyi denetler derken; yüzde 8.6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir.

            Başkanlık sistemini desteklemeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 48’i üniter devlet yapısına uygun değildir ve eyalet sistemini öngörmektedir, yüzde 21.6’sı otoriter rejim algısı yaratır, diktatörlüğe eğilimi artırır, yüzde 17.7’si ülkemize en uygun sistem parlamenter sistemdir, yüzde 4.5’i federal toplum yapısına sahip olan ABD dışında uygulanan ülkelerde istikrar sağlamamıştır ve yine yüzde 4.5’i devlet başkanının görev süresi sona ermeden görevden alınamaması ve halkın hesap sorma hakkının olmaması cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı da yüzde 3.7’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 77.9’U TÜRKİYE’YE EYALET SİSTEMİNİN GETİRİLMESİNİ İSTEMİYOR

            “Türkiye’ye eyalet sisteminin getirilmesini ister misiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 77,9’u hayır, yüzde 17.1’i evet, yüzde 5’i de fikrim yok cevabı vermiştir.

            Bu soruya hayır cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 64.7’si Türkiye’nin üniter yapısına zarar verir, bölünmeye yol açar, yüzde 22.2’si Türkiye’nin siyasi, idari, sosyal ve kültürel yapısına uygun bir sistem değildir, yüzde 10.6’sı emperyalist ülkelerin ülkemiz üzerindeki etkinliği artar derken; yüzde 2.5’i de diğer cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 69.1’İ EYALET SİSTEMİ İLE BİRLİKTE KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİNİ KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLECEĞİNİ BELİRTİYOR

            “Eyalet sistemi ile birlikte esnek istihdam modelinin geleceğini, kamu hizmetinin yerel idareler tarafından verileceğini ve kamu çalışanlarının iş güvencesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 69.1’i evet, yüzde 23.8’i hayır, yüzde 7.1’i de fikrim yok cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 87’Sİ İSRAİL’İN MAVİ MARMARA BASKINI NEDENİYLE ÖZÜR DİLEMESİNİ SAMİMİ BULMUYOR

            Ankete katılanların yüzde 87’si İsrail’in Mavi Marmara baskını nedeniyle üç yıl sonra özür dilemesini samimi bulmadığını, yüzde 13’ü samimi bulduğunu ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 49.3’Ü İSRAİL’İN ABD İLE BİRLİKTE OLASI SURİYE VE İRAN OPERASYONLARINDA TÜRKİYE’NİN İTTİFAKINA İHTİYACI OLDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

            Ankete katılanlara İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin nedenini sorduk. Buna göre; ankete katılanların yüzde 49.3’ü ABD ve İsrail’in olası Suriye ve İran operasyonlarında Türkiye ittifakına ihtiyacı olması, yüzde 19.4’ü İsrail Başbakanı Netanyanu’nun da açıkladığı gibi Suriye’deki krizin giderek şiddetlenmesi ve buna bağlı olarak İsrail’in güvenlik endişesi yaşaması, yüzde 13’ü Türk Hükümetinin bu konuda yaptığı etkili mücadelenin neticesi, yüzde 10.4’ü İsrail’in Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türkiye gündemini değiştirmek istemesi, yüzde 3.3’ü İsrail’in ABD’nin ve uluslararası örgütlerin tepkisinden çekinmesi yüzde 1’i de İsrail’in yaptığı hatanın farkına varması cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 3.6’dır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 64.5’İ EN ÇOK TERÖR SORUNU İLE BÖLÜCÜ ELEBAŞI VE PKK’NIN MEŞRULAŞTIRILMASINA NEDEN OLAN OLUMSUZ GELİŞMELERDEN RAHATSIZ

             “Şu anda Türkiye’de gündemdeki hangi konu sizi en çok rahatsız ediyor?” sorusuna ankete katılanların yüzde 64.5’i terör sorunu ve bölücü elebaşı ile PKK terör örgütünün meşrulaştırılmasına neden olan olumsuz gelişmeler, yüzde 16.6’sı demokratik ve bireysel hakların, özgürlüklerin yetersizliği, yüzde 11.1’i ekonomik sorunlar ve işsizlik, yüzde 1.3’ü de dış politikada yaşanan gelişmeler cevabını vermiştir. Bu soruda diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 6.5’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 70.2’Sİ TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYE OLMASINA KARŞI

            Ankete katılanların yüzde 70.2’si Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemezken, yüzde 29.8’i Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemektedir.

            Türkiye’nin AB’ye üye olmasını isteyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 62.2’si bireysel hak ve özgürlükler genişleyecek, demokratik haklar artacak, yüzde 12.2’si Türkiye ekonomisi güçlenecek, işsizlik azalacak, yüzde 7.7’si AB ölçeğinde ve daha iyi koşullarda eğitim verilecek, yüzde 7’si AB ülkelerine vizesiz gidilebilecek cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 10.9’dur.

            Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 35.4’ü ekonomik sorunlar yaşayan ve işlevini tamamlandığına inandığım AB’nin uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum, yüzde 16.7’si AB Hıristiyan birliğidir, yüzde 13.4’ü ülkemiz açık pazar haline gelecek ve kaynaklarımız gelişmiş ülkeler tarafından kullanılacak, yüzde 13.3’ü AB politikaları ülkemizin üniter yapısına zarar verecek, yüzde 9.6’sı AB, sömürgeci bir topluluktur, yüzde 8.9’u AB Türkiye’ye karşı önyargılıdır cevabı vermiştir. Bu soruda diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 2.7’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63.7’Sİ TÜRKİYE’NİN SİYASİ VE EKONOMİK YÖNDEN DIŞA BAĞIMLI, YÜZDE 18.9’U DA KISMEN DIŞA BAĞIMLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

            Ankete katılanların yüzde 63.7’si Türkiye’nin siyasi ve ekonomik yönden dışa bağımlı olduğunu, yüzde 18.9’u kısmen dışa bağımlı olduğunu düşünürken; yüzde 17.4’ü ise dışa bağımlı olmadığını ifade etmektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 65’İ TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’NUN ETKİLİ VE İSTİKRARLI ÜLKESİ OLDUĞUNA İNANMIYOR

            Ankete katılanların yüzde 65’i Türkiye’nin bölgenin (Ortadoğu’nun) etkili ve istikrarlı ülkesi olduğuna inanmadığını söylerken, yüzde 35’i Türkiye’nin bölgenin etkili ve istikrarlı ülkesi olduğuna inandığını kaydetti.

           

            Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: “ Türkiye çok zor bir dönemeçtedir. Milletimiz PKK ile müzakereyi içeren ve İmralı canisinin muhatap alındığı bir süreci yaşamaktadır. Anket çalışmamızdan da görüleceği üzere eğitim çalışanları yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlemekte, çözülme sürecine destek vermemektedir.

            PKK 8 Mayıs tarihinde Türkiye’den silahlarıyla birlikte çekileceğini açıklamıştır. Anlaşılan terör örgütü mensupları elini, kolunu sallayarak hiçbir ceza almadan sınır dışına çıkacak, bu nahoş manzaraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti seyirci kalacaktır. Bu da demektir ki, Hükümetin başlattığı süreç fasa fisodan ibarettir. PKK’nın yeniden gücünü toparlamasına yardımcı olacak bu geri çekilme önümüzdeki dönemde yaşanacak felaketlerin de habercisidir. Peki PKK hangi sözler karşılığında geri çekilmektedir? Ortada verilmiş sözlerin olduğu katillerin açıklamasından bellidir. Zira arif olan her insan bölücü örgütün mesajlarını doğru bir şekilde okuyabilir. Bu noktada soruyoruz: Yeni Anayasa ile ilgili PKK’ya verilen sözler var mıdır? Varsa bu sözler nelerdir? PKK’ya federatif devlet mi vaat edilmiştir? Türk milletini bölünme süreci mi beklemektedir? Yoksa İmralı canisi serbest mi bırakılacaktır? Bu sorular ivedilikle cevaplanmayı beklemektedir. Zira Türk Milleti kendisine reva görülen geleceği bilmelidir.  

            Anket sonuçları, eğitimcilerin bu süreci, ‘çözülme süreci’ olarak gördüğünü gözler önüne sermektedir. Türk Eğitim-Sen olarak; milletimize dayatılan, şehit ailelerinin gözyaşlarını görmezden gelen, milli birliğimizin, bütünlüğümüzün adeta pazarlık konusu haline gelmesine neden olan bu gelişmeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz.”

           

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.