İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine, atanabilir

İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine, atanabilir

Milli Personel Genel Müdürlüğü İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine, atanabilir

  

Türk Eğitim-Sen olarak; ülke genelinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine atama yapılacağına ilişkin alınan duyumlar üzerine 04.04.2012 tarih ve 861 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığından; yapılacak olan atamalarda münhal kadroların ilana çıkarılması, şartları taşıyan adayların başvurularının alınması ve başvuruda bulunanlar arasından kariyer ve liyakat ilkesi gözetilerek işlem tesis edilmesini talep etmiştik.

         Bu başvurumuza Bakanlık tarafından 17.04.2012 tarih ve 17927 sayılı yazı ile cevap verilmiştir. Verilen cevap Bakanlığın bundan önce yaptığı uygulamalardan pek de farklı bir uygulama yapmayacağını gözler önene sermiştir. Cevabi yazıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarının görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmadığından söz edilmiştir. Bakanlığın kendi çıkardığı “Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nden bihaber olması üzücüdür. Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevler Arası Geçiş başlıklı 25/b maddesinde “Asaleten şube müdürü görevinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,” 25/e maddesinde “(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine, atanabilir” denilmektedir. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadroları yönetmelikte zikredildiği için görevde yükselmeye tabi kadrolardır.

Cevabi yazıda yine atanmak için şartları taşıyanlar arasından ihtiyaç duyulan yöneticilerin seçimi ve atama yapılmasında takdirin Bakanlığa ait olduğu ve bu kadrolara atama için duyuru şartının olmadığından söz edilmektedir. Bu söylemlerden anlaşılan Bakanlığın bundan önce sıkça yaptığı gibi istediğimi yaparım mantığı ile hareket edeceğidir. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Amaç başlıklı 1. Maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara görevin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atanma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve görevler arası geçişlerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.”denilmektedir. Aslında, Bakanlık  kendi çıkardığı yönetmeliğin amacına ters hareket etmekte ve bunu açıkça söylemekten de çekinmemektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bakanlıkça duyuru yapılmaksızın, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeksizin yapılan ilçe milli eğitim müdürlüğü atamalarının yakından takipçiyiz. Bakanlık tarafından münhal kadrolar ilana çıkarılmadan ve başvuruda bulunanlar arasından kariyer ve liyakat ilkesi gözetilmeden yapılacak olan atamalar sorumlu sendikacılık anlayışı gereği bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Türk Eğitim-Sen tarafından yargıya taşınacaktır. Yaşanacak kaosun tüm sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (wordpdf)

MEB’in cevabi yazısı için tıklayınız

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.