İLLER ARASI YÖNETİCİ ATAMA YAPILMAYACAK MI?

İLLER ARASI YÖNETİCİ ATAMA YAPILMAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13.08.2009 günü yayınlanan “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin” 33.Maddesi gereği il içindeki müdür,müdür yardımcılığı,müdür başyardımcılığı,görevde yükselme ve isteğe bağlı yeniden atanma,zorunlu yer değiştirme(rotasyon) işlemlerinden sonra yöneticiler için iller arası yer değiştirme işlemi gerçekleştirilecekti. Ancak bunun üzerinden üç yıl geçmesine rağmen ,ne yazık ki,yönetmeliğin bu maddesi hiç uygulanmadı,ya da hatırlanmadı.

 Bu yönetmelikte yer alan sınava dayalı,isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme(Rotasyon) işlemlerinin

hepsinin yapılmasına karşın yönetmeliğin iller arası isteğe bağlı atama işleminin yapılmaması bir çok
yöneticiyi huzursuz ettiği bilinmesi gereken bir gerçektir..Dahası bu yönetmelik yayınlandığı tarihten
sonra;1)29.8.2009/27334, 2)10.9.2009/27345, 3)15.5.2010/27582, 4) 9.10.2010/27724, 5)09.08.2011/28020,
6)21.07.2012/28360 tarihlerinde görüldüğü gibi bu güne kadar tam 6 kez revize edildiği,değişikliğe uğradığı
halde 33.maddeye yürürlükten kaldırılmamış aksine muallak olan konular netliğe kavuşturulmuş ve İller Arası
İsteğe Bağlı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme işlemi her defasında bir sonraki yılın sonbaharı takvim olarak
gösterilmiştir.

Hatırlayalım şu 33.maddeyi;

İller arası yer değiştirme

MADDE 33 - (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin duyuru,
Bakanlıkça ülke genelinde başvuru tarihinden en az on gün önce yapılır. Duyuruda; illere göre yöneticilikleri boş
bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Duyurusu yapılacak eğitim kurumlarının belirlenmesi ve Bakanlık tarafından açılacak elektronik başvuru
sayfasına yansıtılmasından il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

(3) İlgili yılın 31 Temmuz tarihi itibarıyla geriye doğru bulunduğu ilde toplam en az 3 yıl yöneticilik görevi
yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere, elektronik
başvuru sayfasına yansıtılan eğitim kurumlarından, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim
kurumu tercih etmek suretiyle iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Adaylar sadece bir ilin eğitim
kurumlarını tercih edebilecekleri gibi birden fazla ilin de eğitim kurumlarını tercih edebilirler. Başvuru süresi 5
işgününden az olamaz.

(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlamış olanlar ile bu yükümlülükten
muaf tutulmuş olanlar bu madde kapsamında iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan yöneticiler; 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre
belirlenen, illerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere
başvuruda bulunabilirler.

(6) İller arası yer değiştirmelere ilişkin atamalar bu Yönetmelik eki EK-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre
puan üstünlüğü dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır. Atama işlemleri tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü
içinde Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 5 gün süreyle duyurulur.

Yukarıda yer alan maddeyi analiz ettiğimizde; atama şartının gerçekleşmesi için görev yönetici olarak
görev yaptığı kurumda üç yıllık görev için 31 Temmuz ‘un baz alındığı, dolayısıyla söz konusu atamanın
Haziran-Temmuz ya da en geç Ağustos ayı içinde yapılması gerekirdi diye düşünülebilir..Ancak yine de
hemen hemen herkesin gözü Eylül-Ekim aylarındaydı.Fakat Kasım ayına girdiğimiz halde Bakanlığın
bu konuda iki üç cümlelik bir duyuru yazısını bile sitesine koymaması,bir başka deyişle yönetmeliğin bu
maddesinin göz ardı edilmesi yöneticileri huzursuz ettiği Bakanlığımız tarafından bilinmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzün bu atamayı bu yıl içinde yapıp yapmayacağı veya
niçin yapmadığına dair sitesine bir bilgilendirme yazısı eklemesi iller arası yer değiştirmeyi bekleyen
yöneticilerimizi gereksiz duyumlardan kurtarıp son derece rahatlatacağı bilinen bir gerçektir.
Saygılarımla…..
İbrahim KAYA


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.