MEB'e Yönetici Atama İptal Yazısı

MEB'e Yönetici Atama İptal Yazısı

MEB'e Yönetici Atama İptal Yazısı

 Bilindiği üzere,  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eksik ve hukuka aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle eğitim camiasında tepki ile karşılanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay nezdinde açtığımız dava devam etmektedir. Yönetmelikte değişiklik yoluna gidileceğine dair bizzat Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından kamuoyuna beyanatlar verilmiş, bu değişikliklerle ilgili olarak İl  Milli Eğitim  Müdürlüklerinden görüş istenmiştir. Buna karşılık, Kocaeli gibi bazı illerde Valilikler tarafından söz konusu yönetmelik çerçevesinde yönetici atamalarına ilişkin duyurular yayınlanmaktadır. Yönetici atamalarının, bu yönetmeliğe göre yapılması ve ileride yapılacak değişiklikle yönetmelik hükümlerinin mülga olması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğacağı muhakkaktır.

 

Türk Eğitim-Sen gelecekte doğması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için Bakanlığa bir yazıyla uyarıda bulunduk. Başvuruda eğitim kurumları yöneticilerinin, atamalarına ilişkin duyuruda bulunan Valiliklere talimat gönderilerek, bu duyuruların geri çekilmesinin sağlanması ve duyuruların yeni yapılacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar bekletilmesini talep etti.

 

İşte o yazı....

 

 

Sayı    :GMT.430.00/494                                                                                        17/05/2013

Konu :Yönetici Atamaları

 

 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 

 

İlgi:      28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği  

 

İlgi sayılı Yönetmeliğin 28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB   Eğitim  Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkmıştır. Ancak, ilgi sayılı Yönetmelik, içeriğindeki eksiklikler ve hukuka aykırı düzenlemeler sebebiyle eğitim camiasında tepkiyle karşılanmıştır. Sendikamız tarafından da, ilgi sayılı Yönetmeliğin yönetici atamalarına esas maddelerinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Bakanlığınızca ilgi sayılı Yönetmelikte değişiklik yoluna gidileceğine dair bizzat Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Nabi AVCI tarafından kamuoyuna beyanatlar verilmiştir. Bu doğrultuda, ilgililer tarafından da Yönetmelik hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden görüş istenmek suretiyle bir çalışma yürütüldüğü de bilinmektedir. Hal böyle iken bazı illerde valilikler tarafından söz konusu yönetmelik çerçevesinde yönetici atamalarına ilişkin duyurular yayınlanmaktadır. Valiliklerce ilgi sayılı Yönetmelik hükümlerine göre yönetici atamalarının yapılması ve akabinde yapılacak değişiklikle bu hükümlerin mülga hale gelmesi durumunda, ilgililer açısından telafisi güç ya da imkansız zararlar doğacaktır.

Bu bağlamda, gelecekte doğması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için eğitim kurumları yöneticilerinin atamalarına ilişkin duyuruda bulunan valiliklere talimat gönderilerek bu duyuruların geri çekilmesinin sağlanması ve duyuruların yeni yapılacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar bekletilmesi hususunda;

 

Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                          Musa AKKAŞ

Genel Mevzuat ve Toplu                                     Genel Sekreter

Sözleşme Sekreteri

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.