MÜLAKATA KARŞIYIZ

MÜLAKATA KARŞIYIZ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMAL

 Sendikamız okul yöneticilerinin atamasında mülakat sisteminin uygulamasına kesinlikle karşıdır.Yöneticilerin seçiminde ana kriter adayların yöneticilik için ehil olup olmamasıdır. Bunun belirlenmesi için sınavın yanında başka yöntemler kullanılabilir fakat bu kesinlikle mülakat olmamalıdır.

 

Yöneticilik yapmamış bir kişinin bu işi nasıl yapacağını anlamamız kavunu koklayarak içinin nasıl olduğunu anlamamızla eş değerdir.Bu nedenle müdür yardımcılığı için sınavdan başka yol görünmemektedir.

 

Objektif bir sınav sonucunda en yüksek puanı alanı kendisine bir şans vererek müdür yardımcısı yapmak ve sonra da aşağıda belirlenen objektif kriterler sonucunda öğretmenlerden , müdüründen , il denetmeninden ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden her yıl alacağı biriken puanları sonucunda ve puan üstünlüğü esasına göre müdürlük yolunu açmak en objektif yol olarak görünmektedir.

 

Yürürlükte olan fakat pek de işlevi olmayan İKS ‘nin (ilköğretim kurumları standartları) alt yapısından da yararlanarak:

1: yetersiz

3: orta

5: yeterli

 

şeklinde puan türlerinden oluşan; öğretmen , müdür ,denetmen, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden oluşan dörtlü sac ayağının yapacağı değerlendirmeler sonucunda en çok puan biriktiren müdür yardımcılarının müdürlük yolu açılmalı ve müdür olduktan sonra da bu kriterler dahilinde değerlendirmeye devam edilmelidir.

 

İki yıl üst üste yetersiz puan alan yöneticilerin ise yöneticiliklerine son verilmelidir.

 

 

 

OKUL YÖNETİCİLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 

DESTEK HİZMETLER: Öğrenci/çalışan sağlığı ve güvenliği açısından fiziksel olarak

okulu/kurumu iyileştirici, okulun/kurumun fiziksel kapasitesini arttırıcı faaliyetler düzenleme.

 

KURUM KÜLTÜRÜ: Okul başarısına etki eden moral ve motivasyon arttırıcı çalışmalar yapma.

 

AKADEMİK BAŞARI: Okul genelinde öğrencilerin yetiştirilmesi, programların belirlediği

kazanımların kazandırılmasını sağlama, yapılan sınavlarda genel başarıyı üst düzeye çıkaracak akademik başarıyı arttırıcı faaliyetler düzenleme.

 

ÖĞRENCİLERİN ERİŞİM VE DEVAMINA KATKI SAĞLAMA: Kayıtsız öğrencilerin

erişimini, devamsız öğrencilerin devamını sağlamaya, devamsızlığı azaltmaya ve okul terkini

önlemeye yönelik çalışmalarda bulunma.

 

EĞİTİCİ, KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER: Okul olarak kız ve erkek tüm öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda kendini ifade edecek eğitici, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleme, bu etkinlikler için ortam hazırlama.

 

PROJE ÇALIŞMALARI: Okul olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin uluslararası, il, ilçe ve okul düzeyinde projelere katılmasını sağlama, bu alanlarda başarı elde etme.

 

YARIŞMALAR: Öğrencilerinin uluslararası, il, ilçe ve okul düzeyinde yarışmalara katılmasını sağlama, bu alanlarda başarı elde etme.

 

OKUL-ÇEVRE AİLE İLİŞKİLERİ: Okul, öğretmen, öğrenci, veli ve yakın çevre ilişkilerine katkı sağlayıcı çalışmalarda bulunma.

 

SORUNLU ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİ SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMA:Öğrencilerin sosyal ve psikolojik yönden okulda yaşayabilecekleri ve yaşatabilecekleri sorunlar karşısında çözümler bulma

 

SORUNLU ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMA: Öğretmenlerin yaşayabilecekleri veya yaşatabileceği sorunlar karşısında çözümler bulma.

 

 

FARK YARATMA: Yukarıda belirtilen alanlar dışında eğitim-öğretime katkı sağlama.

 

Bu kriterlere yenileri eklenebilir .Bizim görevimiz bu yönde bir talebin daha yüksek sesle dillendirilmesidir.

 

Yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemine destek olarak objektif kriterlere dayanan üstünlükler de yükselmede Ek:1 formu ile (hizmet yılı , öğrenim düzeyi vb. ) dikkate alınmalıdır.

 

Sonuç olarak:

1.Müdür yardımcılığı ataması, sınav puanı ve Ek:1 formu puanı ortalaması ile yapılmalıdır.

2.Müdürlüğe yükselme , değerlendirme puanı ve Ek:1 formu puanı ortalamasına göre yapılmalıdır.

3.Kesinlikle mülakat yapılmamalıdır.

4.Ek:1 formunda objektifliğe ve eşitsizliğe yol açacak ( 2006 dan beri yapılmayan uzman öğretmenlik sınavı gibi bir sınava puan vermek , teşekkür belgeleri vb.) kriterler olmamalıdır.

Yakup KİRAZ

Yenisen Genel Mali Sekreteri

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.