Sınıf Öğretmeni Yöneticilere Tasfiye Harekâtı!

Sınıf Öğretmeni Yöneticilere Tasfiye Harekâtı!

'İlkokul/ortaokula dönüştürülen okullardaki yöneticilerin tekrar bu okullara yönetmeliğe uygun biçimde atamasının yapılması gerekiyor. Ayrıca Yönetmelikte değişiklik yapılmaz ise birçok sınıf öğretmeni branşındaki yönetici mağdur olacaktır.'

İlkokul/ortaokula dönüştürülen okullardaki yöneticilerin tekrar bu okullara yönetmeliğe uygun biçimde atamasının yapılması gerekiyor. Ayrıca Yönetmelikte değişiklik yapılmaz ise birçok sınıf öğretmeni branşındaki yönetici mağdur olacaktır.”
Yeni eğitim sistemi ile birlikte sınıf öğretmeni yöneticilerinin mağdur olacağı öngörüsünde bulunmak için müneccim olmaya gerek yok! Bu hususta internet sayfalarında uzun zamandır, yazılar yayınlanmakta. Okul sayısını arttırdık, kimse mağdur olmaz söylemi ise doğru değildir. Bu hesabın iyi yapılması lazım! Ama bakanlık ya bu hesabı yapmıyor ya da mağdur olan olsun zihniyeti ile hareket ediyor. Ülkenin birçok yerinde yeni eğitim sistemine kademeli geçiş yapıldı. Bunun anlamı bu problemin zamana yayıldığıdır. Yani problem, halının altına süpürülmüştür. İlkokul ve ortaokul dönüşümleri, sınıf öğretmeni branşındaki yöneticiler için Nasreddin Hoca’nın kazan doğurma hikâyesine benzeyecek. Her ilköğretim okulundan iki okul oluşturunca kazan doğurdu, rotasyon uygulaması geldiğinde ise kazan öldü denecek. Şimdi yerim rahat diyenler 3-5 yıl sonra Nasreddin Hoca’nın komşusuna verdiği cevabı duyacaklar. Yapılacak rotasyon uygulamasından sonra, sınıf öğretmeni yöneticiler atanacak kurum bulamayacaktır. Bu konuda illerde küçük çaplı bir inceleme yapılsa böyle bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bunu görmek önlem almak lazım! Ama kimsenin göreceğini ve önlem alacağını da zannetmiyorum.
Problemin ana kaynağı oluşturan yönetmelik maddesi; Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7. Maddesinin ç ) bendidir.

MADDE 7 – (Değişik : 15.5.2010/27582 RG) (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;
ç) (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,

Bu madde de değişikliğe gidilmediği müddetçe sınıf öğretmeni yöneticileri zor günler bekliyor. Aslında, hâlihazırda ki yöneticilerin
mağduriyetini önlemek çok da zor değil! Yönetmeliğe bir ek madde eklenebilir. İlköğretim tabiri nasıl ilkokul ve ortaokulu kapsıyor ise yönetici atamaları da bu kıstasa göre yapılabilir.
Ayrıca az da olsa bazı illerde, tamamen ilkokul, ortaokul ayrımı yapılmıştır. Okullar ihtiyaca göre ilkokul ve ortaokul diye ayrıldı. Kıdemi daha fazla olan bazı okul yöneticileri, ortaokullarda kaldı. Böyle bir ayrım yöneticiler açısından adaletsiz olmuştur. Şimdi bu problem nasıl çözülecek? Hem de zamana bağlı kalmadan çözülmesi gerekiyor.… Aslında bu hususta dönüştürülen okul yöneticilerinin, atanması ile ilgili yönetmelikte aşağıda ki hüküm bulunmaktadır.
Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
İlköğretim okulu adı ile bir okul kalmamıştır. Tüm yöneticilerin vekalete düşmesi gerekmektedir. Okulları ikiye bölmek ile sorunları halletmiş olmuyoruz. Yukarıdaki yönetmelik hükümleri, hiçbir ilde uygulanmamıştır. Bu husus yakın zamanda MEB’in başını ağrıtacaktır.
İki büyük sendikanın da internet üzerinden birbirine sataşmalardan vazgeçmeleri lazımdır. Sataşmalar öğretmen ve yöneticilerin problemini çözmeyecektir. Özellikle bu konuda MEB’ e üyeleri adına mağdur olabilecek yönetici sayısını sorulmalıdırlar. İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin %70 i sınıf öğretmeni branşında olduğunu net olarak görmekteyiz. Yönetmelikte değişiklik yapılması için baskı oluşturmalıdırlar

Yeni eğitim sisteminin sınıf öğretmeni branşındaki yöneticileri tasfiye harekâtına dönüşmesi önlenmelidir. İş, işten geçmeden Bakanlık tedbir almalıdır.

 

 

Mustafa DÖNMEZ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum