Şube müdürleri arasından ilçe müdürü atanmalıdır!

Şube müdürleri arasından ilçe müdürü atanmalıdır!

Şube müdürleri arasından ilçe müdürü atanmalıdır!

 31 Ağustos 2013 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Görevdeki taşra yöneticilerini doğrudan ilgilendiren bir madde de Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "ilçe müdürü kadrolarına" ibaresi 'ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" şeklinde değiştirilmiş olmasıdır.

Çerçeve yönetmeliğin ilgili bendi şu şekildedir;

g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe müdürü kadrolarına, 'ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere"

Yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İlçe milli eğitim müdürlükleri görevde yükselmeye ait kadrolardan çıkarılmıştır. Her bakanlık 6 ay içerisinde kendi yönetmeliklerini çerçeve yönetmeliğe uygun hale getireceklerdir.

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine baktığımızda ilçe milli eğitim müdürlüğüne en yakın hiyerarşik makamın il/ilçe milli eğitim şube müdürlükleri olduğunu görmekteyiz. İlgili yönetmeliğin 6. Maddesi ise şöyledir;

(3) İl ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde de yapılacak değişiklikte bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. İlçe milli eğitim müdürlüklerine/il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atamalar şube müdürleri arasından yapılmalıdır. Bu hem hiyerarşik yapıya uygun olacaktır hem de kurumun verimliliği açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yıllarca şube müdürlüğü yapan bir yönetici hiç zorluk çekmeden ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürütebilir.

Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapılmadı. Şube müdürleri bu hususta hep ihmal edildi. Görevde yükselmeyi adeta unuttular. 20-25 yıldır şube müdürlüğü görevlerinde bulunan yöneticiler var. Bu sorun yeni yayınlanacak yönetmelikte yapılacak düzenleme ile sona erdirilebilir.

Az sayıda ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdür yardımcılığı kadrosu münhaldir. Şube müdürleri adeta görevde yükselmeyi unuttular. Bundan sonra görevde yükselmelere bir çeki düzen verilmesi ve bu kadrolara kurumsal kimlik kazandırma açısından böyle bir düzenlemenin yerinde olacağını düşünüyorum.

Davut ÇALIŞKAN

Ueyder Başkan Yardımcısı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.