YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ ANALİZİ!

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ ANALİZİ!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ YORUMU

 Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna  alanı  itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık  karşılığı okutabileceği ders bulunmak (örnek:  Türkçe  öğretmeni liseye edebiyat öğretmeni ortaokula başvurabilecek),

Yazılı  sınavın son başvuru  tarihi  itibariyle müdürlük sınavı için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak, 
müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olmak, (adaylık hariç adaylık ile birlikte üç yıl)

Yazılı  sınavın son başvuru  tarihi  itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya  aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, 
(eğer 2011 sınav  puanı olan bir öğretmenimiz bu cezalardan birini almışsa başvuruda bulunamayacak)

Yazılı  sınavda 100 tam  puan  üzerinden 70 ve üstü  puan   alan  adaylar başarılı sayılır.
Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; türü itibarıyla ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday,  yazılı  sınavda başarılı olmak kaydıyla  puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı  puana  sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır (mülakata eğer il 50 müdürlük  kadrosu  ilan etmişse 150 kişi çağırılacaktır. bence şu  şekilde  olmalıydı. sınıf öğretmenlerinin başvurabileceği kaç müdürlük kadrosu varsa örnek 5 ise 15 kişi çağırmalıydı).

Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %70’i, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın tamamı esas alınarak atama puanı belirlenir
.( ek-1'in tamamının alınması genç idareci adayı öğretmenlerimizin dezavantajına sebep olacaktır)

Eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanı ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın toplamı esas alınarak atama puanı belirlenir
.(müd. yard. mülakat kaldırılmıştır.)
sınavla atama mayıs-haziran aylarında yapılacaktır. 20 tercih hakkı verilmiştir.

Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanır. 
(eğer kadın aday bulunamazsa erkek adayın ataması yapılacağı anlaşılmaktadır.)

Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına; eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadroya bağlı atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde kurumun yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, 5 inci maddeye göre müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir. 
(herkese kurucu müdür olamayacaktır. en az 1 yıl müd. yard. veya müd. yet. yapmış olması gerekmektedir.)

müdür yetkililik=müdür yard. eşitlenmiştir. daha önce müdürlük ile eşdeğerdi.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı; hizmet içi eğitim enstitüleri, kız teknik olgunlaşma enstitüleri, akşam sanat okulları, öğretmen evleri ile yaygın eğitim kurumları ve diğer kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda sözlü sınav ve değerlendirme, eğitim kurumunun bulunduğu ilde kurulan Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. 
(sadece sözlü sınav puanı ile atama yapılacağı yorumları yapılmaktadır. buradaki öğretmen evleri ile ilgili herkes atanır maddesi koymadıkları için kurumda norm kadrosu bulanan öğretmenler atanabileceklerdir. yanlış bilmiyorsam öğretmen evlerinde sadece sınıf öğretmeni norm kadrosu bulunmaktadır.)

Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarından da 10 olmak üzere en fazla 20 tercih yaparak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilir. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.
(3 yıldır müdür yetkililik yapan (hala yapmakta olan) öğretmen müdür yardımcılığına başvurabilecektir.), 

(bir alt ve bir üst hizmet bölgesi durumu tercih döneminde sıkıntı çıkaracağa benziyor. şöyle ki kendi hizmet bölgesi demediği için A hizmet bölgesinde çalışan idareci A hizmet bölgesini istemeyecektir. sadece bir alt hizmet bölgesi dediği için C hizmet bölgesini de isteyemeyecektir. sadece B hizmet bölgesini isteyecektir.)

Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri; tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla değiştirilir. 
(aynı kurumda 3 yıl müd. yard., 2 yıl müd. başyard., 1 yıl müdürlük yapan idareci rotasyona uğrayacaktır.) (ortaokulda fen bilgisi atama alanına sahip idareci rotasyonla liseye atanabilecektir.)
Yöneticilerin her hizmet bölgesi için belirlenen altı yıllık hizmet sürelerini aynı eğitim kurumunda tamamlamaları esastır. Bulundukları hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlayan yöneticiler, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için de 10 olmak üzere en fazla 20 tercihte bulunurlar. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir. (A hizmet bölgesinde çalışan idareci rotasyonla A ve B hizmet bölgesini yazabilecek, C Hizmet bölgesini yazamayacaktır.)

12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları, bu madde kapsamında müdür yardımcısı olarak yer değiştirirler. Ancak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müdür başyardımcısı olarak atananlar, müdür başyardımcısı olarak yer değiştirmeye tabi tutulur.
(yönetmelikten önce atanan müdür başyardımcısı müdür başyardımcısı olarak, yönetmelikten sonra görevlendirilen müdür başyardımcısı müdür yardımcısı olarak rotasyona uğrayacaktır.)

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir. 
(atama sırası net değildir. MEB bir yazı veya genelge ile atama sırasını ve atama takvimini belirlemelidir.)

MURAT ÇELİK

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 Yorum