Yönetici Atama Yönetmeliği Danıştay'da

Yönetici Atama Yönetmeliği Danıştay'da

Yönetici Atama Yönetmeliği Danıştay'da

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim KurumlarıYöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Elle tutulur hi
çbir yanı olmayan bu yönetmelik ile adaletsiz ve liyakatsiz atamaların yolu açılırken, yandaş kayırmacılığına ve torpile zemin hazırlanmıştır. Haksızlık karşısında susmamayı kendineşiar edinen   ve liyakata dayalı atamaları savunan Türk Eğitim-Senin bu ucube yönetmelikle ilgili dava açacağınıdaha önce duyurmuştuk.


Çalışmalarımız tamamlanarak bu ucube yönetmeliğin;

1-Kapsam ba
şlıklı 

2. Maddesinde
müdür başyardımcısı” ibaresinin yer alamamasına


2- Tan
ımlar başlıklı 4 ğ maddesinde yönetici tanımındamüdür başyardımcısı” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,


3-S
ınava Başvuru ve Atama Şartları başlıklı5/d maddesinde yer alan dört yıl ibaresinin


4-Komisyon ve G
örevleri başlıklı 7/b Maddesinde sendika temsilcineyer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,5-Y
öneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı 8/1. Ve 8/3 Maddesinin,


6-Yaz
ılı sınav konuları ve puan ağırlığı başlıklı 9. Madde de Atatürkİlkeleri ve Türkİnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlikkonusunun yer almamasına ilişkin işlemin,

7-S
özlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/3 maddesinin

8-Y
öneticiliğe atama başlıklı 12/2, 12/3, 12/5 maddelerinin ve bu maddede sınav takvimin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin

9-
Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 14 maddesinin,

10-
İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı15. Maddesinde yer alan il içinde belde ve köylerde.. ibarelerinin ,

11-Soru
şturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler Başlıklı 16. Maddesinde öngörülen sürelerin ve veya iller arası”ibaresinin,

12-Norm Kadro Fazlas
ı Yöneticiler başlıklı 18. Maddesinin,

13-Yeniden Atama kapsam
ında yapılacak atamaların yönetmelikte yer almaması ilişkin eksik düzenlemenin, 

14-Y
önetmelikte Kurum tiplerine ve kurum türlerine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,  

15-Y
önetim Kademelerinde geçmiş sayılan görevlere yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin

16- Ek-1 De
ğerlendirme formunda hizmete verilen puan kısmındamüdürlükte geçen hizmetin sayılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,  

17-Ek-1 De
ğerlendirme formunda Ödüller Kısmında 6111 Sayılı YasadanÖnce Alınan Takdir, Teşekkür Ve AylıklaÖdüllendirmelerin değerlendirmeye alınmamasıyönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.