Yönetici Atamalarındaki Belirsizlik Bir An Önce Giderilmelidir

Yönetici Atamalarındaki Belirsizlik Bir An Önce Giderilmelidir

Yönetici Atamalarındaki Belirsizlik Bir An Önce Giderilmelidir

 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘Atama ve Yer Değiştirme Dönemleri’ başlıklı 23. maddesinde,“Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da gerçekleştirilir” denilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘Atama’ başlıklı 37. maddesinde ise, “Okul ve kurum müdürleri ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu kararnamenin ‘Düzenleyici İşlemler’ başlıklı geçici 6. maddesinde de “...Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur”hükmüne yer verilmektedir.

Kanun Hükmünde Kararname gereği yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılması için belirtilen bir yıllık süre üzerinden altı aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme, Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği gibi personel atamalarına ilişkin temel yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmadığı için uygulamalarda ikilem yaşanmaktadır.

Son dönemde eğitim kurumlarına yönetici atamada da bu ikilem yaşanmakta, belirsizlik tepkilere neden olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘sınava bağlı müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları ocak-şubat ayında yapılır’ açık amir hükmüne rağmen valiliklerce yapılan duyurular sözlü talimatlarla geri çektirilmektedir. Sözlü talimatın geçerliliği başlı başına bir sorundur. Devletin dili, yazılı dildir. Bu durum Bakanlık bürokrasisi için asla iyi bir sınav değildir.

Bakanlık, illerin daha sağlıklı adımlar atarak, sonraki süreçlerde hukuki sorun yaşamaması için ya KHK’nın öngördüğü değişiklikleri yapmalı ya da mevcut yönetmeliğe göre atama sürecinin hemen başlatılması talimatını vermeli, yaşanan belirsizliği bir an önce gidermelidir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum