Turist rehberliğine yönelik kanunda değişiklikler getirildi!

Turist rehberliğine yönelik kanunda değişiklikler getirildi!

27 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Seyahat Acentaları ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılan değişiklikler, turist rehberliği mesleğine yeni bir perspektif kazandırdı.

Bu düzenleme ile birlikte, turist rehberliği mesleğine kabul süreci, yabancı dil yeterliliği ve disiplin cezaları gibi konularda önemli değişiklikler yapıldı.

Artık, turist rehberliği mesleğine kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliği belirlemeye yönelik sınavlar ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM sınav takvimine alınmayan diller için konusunda uzman ve tarafsız kuruluşlar tarafından sınavlar düzenlenebilecek. Mesleğe kabul koşullarını yerine getiren adaylar, belirlenen yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanacaklar.

Uygulama gezileri ve mesleğe kabul şartları

Mesleğe kabul koşullarını yerine getirenler, konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları yabancı dilde turist rehberi olabilecekler. Ayrıca, sadece yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyen adaylar için de mesleğe kabul sınavı düzenlenecek ve başarılı olanlar bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olabilecekler.

Çince ve diğer Uzak Doğu dillerinde eğitim alan adaylar için özel düzenlemeler yapıldı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, belirlenen dilde turist rehberliği eğitim programını bitirme şartı aranmadan turist rehberi olabilecekler. Sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezun olanlar için de ayrıcalıklar sağlandı.

Disiplin cezaları ve idari para cezaları

Kanunla birlikte turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezaları da düzenlendi. Belirli fiillerin tekrarlanması durumunda geçici men cezası veya meslekten çıkarma cezası uygulanacak. Ayrıca, ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunanlara idari para cezası verilecek. Bu cezalar 25 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşlarının ve iştiraklerinin her türlü iş ve işlemine müfettişler aracılığıyla denetleme yetkisine sahip olacak. Meslek kuruluşları denetimler sırasında her türlü bilgiyi vermekle yükümlü olacaklar.

Turist rehberliği hizmetinin sağlanması sırasında yapılan düzenlemeler, mesleğin standartlarını yükseltmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, turist rehberleri ve seyahat acentaları arasındaki ilişkileri de daha şeffaf hale getiriyor. Bu yeni düzenlemeler, turist rehberliği mesleğine olan güveni artırarak turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacak.