MEB süreyi uzatsın, eğitimciler sahip çıksın!

MEB süreyi uzatsın, eğitimciler sahip çıksın!

Hepimizin Sendikası Grubu Sözcüsü Ayla Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni müfredat taslağına ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Erdem, MEB'in, müfredatla ilgili süreyi uzatmaya ve eğitimcilerin görüşlerini dikkate almaya davet etti.

Eğitim camiasının sürece etkin müdahale etmesi gerektiğini belirten Erdem, özellikle pilot uygulama yapılması gerektiğini vurguladı. Müfredat değişikliklerinin öğrencilerin eğitiminde önemli etkileri olacağı için bu sürece eğitimcilerin aktif katılımının önemli olduğunu ifade etti.

Müfredat değişikliklerine eleştirel bakış

Erdem'in açıklamalarında, Türkiye'nin eğitim sisteminde yaşanan temel sorunlara da dikkat çekildi. Yapılan eleştiriler arasında, müfredat değişikliklerinin eğitimdeki sorunlara çözüm getirmediği ve bazı eksikliklerin olduğu belirtildi.

Ayla Erdem, yapılan değişikliklerin eğitimdeki temel sorunlara çözüm getirmediğini ifade etti. Özellikle özel okul sorunu, kademeler arası geçişteki sınavlar ve üniversite mezunu işsizler gibi konulara değinildi. Çalışmanın, bu sorunlara kalıcı çözümler getirmediği belirtildi.

Neoliberalizmin etkisi

Çalışmanın iktisadi temelden yoksun olduğu ve neoliberalizmin eğitimdeki etkisinin sürdüğü vurgulandı. Milli devlet kavramının ön plana çıktığı, ancak ekonomideki neoliberal politikaların devam ettiği belirtildi. Bu durumun, yapılan değişikliklerin etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğu dile getirildi.

Eğitim sisteminin, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Müfredat değişikliklerinin bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılması ve eğitimcilerin görüşlerinin önemsenmesi gerektiği dile getirildi.