Okullarda Rehberlik Alanında İkinci Okul Görevlendirmesi Sorunu

Okullarda Rehberlik Alanında İkinci Okul Görevlendirmesi Sorunu

Okullarda Rehberlik Alanında İkinci Okul Görevlendirmesi Sorunu

Memur ve öğretmen görevlendirmeleri İlgili kanun, yönetmelik ve genelgeye uygun görevlendirme yapılabilir. İdare Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür ve görevlendirmede kanun esastır. 657 sayılı Devlet Memurları Geçici Görevlendirme ile ilgili 236 maddesinin ek 8. Maddesi f bendine göre memur Muvaffak atlarının alınması ve süreli olarak yapılmalıdır hükmü vardır. Kanunlara aykırılığı nedeniyle esastan hatalıdır.

Öğretmen görevlendirmelerini Atamaya yetkili olan Millî Eğitim Bakanlığı yapabilir, İllerde yetki devri ile Vali yapabilir ancak Vali aldığı yetki devrini devredemez, Vali yardımcısı ve Kaymakamlıkların öğretmeni farklı kurumlara görevlendirme yetkisi yoktur.

Görevlendirmede rehberlik personelinin görev mahalli dışı köylere ve farklı mücavir bölge dışına resen görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Mücavir dışına resen görevlendirme yapılması hukuksuzdur. Gönüllülük halinde ise Görev yolluğu ve yevmiye verilmesi hükmü vardır.

Görevlendirmelerde çalışanların hangi kanuni kriterlere göre seçildiği ve ilgili okula karar verildiği kanuni olarak belirtilmemektedir bu nedenle taraflı ve subjektif görevlendirmeler yapılmaktadır ve bu uygulama Anayasanın eşitlik hakkaniyet ve liyakat ilkelerine aykırıdır.

Farklı okullara görevlendirmede Rehberlik personeli diğer öğretmen branşları gibi değerlendirilemez. Diğer öğretmen branşları ders tamamlama veya farklı görevlerle diğer okullara ders görevlendirilmesi yapılabilir. Bu işlemde diğer okulda herhangi bir ders aksaması olmamaktadır. Ancak, Rehberlik personeli mesai usulü çalışmaktadır ve farklı okula görevlendirildiğinde kadrolu okulda görevi aksamaktadır ve hizmet sürekliliği bozulmaktadır. Görevlendirme işlemi kamu yararına değildir. Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 2017/1850 kararında, ‘’Geçici görevlendirme nitelik ve şartlarını taşımayan ve süreklilik arz eden bir kamu hizmetinin gördürülmesi amacına yönelik olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir’’ Hükmü açıktır. İstinaf kararı onaylamıştır

Ayrıca Rehberlik öğretmenleri resen Rehberlik normu olmayan okullara görevlendirilmektedir ki; Kadro ihdası ve normu olmayan okullara görevlendirme yapılması, hukuken mümkün olmadığı gibi, ilgili personele ilgili günlerde kadro ihdası olmadığından ek ders ücreti düzenlenmesi ve ödemesi yapılması mümkün değildir. Bunun yanında hangi okula hangi branşta ne kadar norm verileceği sadece Bakanlık Personel genel müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Valiliğin veya kaymakamlığın normu olmayan okullara görevlendirme yapması hukuken ve mevzuata göre hatalıdır.okulların rehberlik branşı normunda 100 öğrenciye 1 psikolojik danışman kadrosu ihdas edilmelidir. Öğrencilerin psikolojik, sosyal, duyuşsal,eğitsel ve mesleki rehberlik anlamında gelişimleri bu şekilde desteklenecektir. İlköğretim kurumlarında 300-500 öğrenciye 1 norm, ortaöğretim kurumlarında 150-500 öğrenciye 1 norm verilerek öğrenci sayısının 400 küsürlü olduğu bir kuruma 1 norm ne kadar sağlıklı olabilecektir? Mevcut yönetmelikte düzenlenme yapılarak normların güncellemesi gerekmektedir.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum