Sağlık Raporu Almak İsteyen Öğretmenler Dikkat!

Sağlık Raporu Almak İsteyen Öğretmenler Dikkat!

Sağlık Raporu Almak İsteyen Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Sağlık Raporu yetkili bir hekimin kişinin bir işi yapmaya bedensel ve ruhsal olarak uygun olmadığına karar verip onaylı bir belgeyle bunu ilan etmesidir. Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde tüm hususlar belirtilmiştir. Sağlık raporu almak isteyen öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenler haberimizde…

Yönergeye göre aile hekimi ve kurum tabiplerinden rapor alınabiliyor rapor süresi en fazla on gün ile sınırlandırılmış. Memurlara raporda gösterilen süre boyunca hastalık izni verilebiliyor. Eğer sağlık raporunda bir aykırılık bulunursa Sağlık Bakanlığı ilgili hastaneye hakem sevk ediyor sonuca göre işlem yapılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi

Hastalık ve Refakat İzni

Madde 11(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi

MADDE 12

(2) Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

(3) Bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Eğer alınan rapor E-Rapor ise Elektronik ortamda düzenlenmiş raporlar Sağlık Bakanlığı’nın “e-Rapor Doğrulama” sistemi üzerinden doğrulanmış olmalı.

Mebpersonel/Özel Haber

HABERE YORUM KAT

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.