Yeni Müfredatta Neler Var? Eğitimciler Yeni Müfredatı Yorumladı!

Yeni Müfredatta Neler Var? Eğitimciler Yeni Müfredatı Yorumladı!

Zaman zaman değişen müfredat küçükten büyüğe herkesi etkilerken eğitimciler de değişen müfredat hakkında yorumlar yapmayı sürdürüyor.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, müfredatı yorumlar ve değerlendirirken subjektif yorumlar yaptığını vurguladı. Ali Taştan müfredatta dinselleşme yerine sadeleşme olmasını vurgularken yeni müfredat hakkında dinselleşme ve laiklik konuları hakkında yorumlarda bulundu. Peki yeni müfredatı eğitimciler nasıl değerlendiriyor? Yeni müfredat beğenildi mi? İşte haberin devamı…

Yeni Müfredata Tepki!

Eğitimciler, öğretim programlarında yeni müfredatın dini bir modellemenin üzerinde şekillendiğini, bilimsellikten ve laiklikten uzak kalındığını yorumluyor. Eğitimci Özgür Bozdoğan; derslerde çoğunluk olarak dini motiflerin işlendiğini gördüğünü belirtiyor. Eğitim uzmanı Ali Taştan da derslerde laiklik kelimesinden sadece inkılap dersinde bahsedildiğini söyledi. Yusuf Tekin’in milli değerlerimiz olarak nitelendirdiği yeni müfredata kimi eğitimciler tepki göstermeye devam ederek dinin ön plana çıkmasıyla fikirlerini paylaşıyor.Eğitimci Özgür Bozdoğan müfredatın tutucu ve muhafazakar olduğunu insanlara bilinçli şekilde işaret edildiğini vurgularken, Ali Taştan ise eğitimlerde geçen arapça yoğunluk ve arapça kelimelerin fazla olmasına tepki gösterdi.

Eğitimciler Yeni Müfredata Neden Tepkili?

12. Sınıf lise kitaplarında yoğunluğun arapça kelimeler ve dini motifler üzerinde olmasının yanı sıra laiklik kelimesinin sadece inkılap kitabında geçmesi bunun haricinde laiklik üzerinde eğitim konusu konuşulmaması herkesin tepkisini çekiyor. Eğitimciler arasında büyük tartışma konusu yaratan bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise değişen müfredata milli değerlerimiz gözüyle bakarak muhafazakarlığın eğitim üzerinden ilerlemesine tepki göstermiyor. Eğitimciler bu müfredatın niye değiştiğini sorgularken, eğitim konusunda inkılabın önemine de değiniyor. Eğitimci Ali Taştan, derslerde sınıfsallıktan ve insan haklarından az bahsedildiğini vurguluyor. Aynı zamanda Ali Taştan değişen müfredat için sadeleşme gerekli olduğunu, dinselleşme olmaması gerektiğini de vurguladı. Dinselleşme yerine derslerde milli değerlerin daha fazla yer alması gerektiğini belirten eğitimciler arasında eğitim bakanına tepkiler büyüdü. Eğitimci Özgür Bozdoğan, modeldeki yüzde 35 seyreltme hakkında müfredatın hangi amaçla değiştiğine vurgu yaptı. Müfredat taslağı belirlendikten sonra dini motiflerin yoğunluğuna tepki göstererek eğitim alanında yapılan müfredat konularının ne amaçla değiştiğini açıklamaları için tepkilerini sürdürdü.