Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünde Neler Oluyor ?

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünde Neler Oluyor ?

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünde Neler Oluyor ?

 Değerli  arkadaşımız  Mevlüt bey Konya Milli Eğitim Müdür  Yardımcısı  iken Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmiş. Yeni görevine 19 Aralık 2012 tarihinde başlamıştır. Kendilerine başarılar dileyerek sinerji oluşturabilecek bir ekip ruhu içinde kendisiyle çalışacağımı ifade ettim. Milli Eğitim Müdür  Yardımcıları , Şube Müdürleri ve Eğitim Denetmenleri Başkanı ile ilk tanışma toplantısını yaptı. Bol hikayeli  konuşmasında  mevzuata uyacağını, antidemokratik olan yasalara ise uymayacağını söyledi. Ben şahsen dilinin sürçtüğü kanaatiyle bunları söylediğini düşündüm. Yasalara uymayacağını aklıma bile getirmedim.

 
“İL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULLARININ İŞLEYİŞLERİ VE SORUNLAR” başlıklı yazımın 17/12/2012 tarihinde “kamudanhaber.com” sitesinde yayımlanmasına 20/12/2012 tarihlisoruşturma açılmış olduğu bilgisi 13/01/2013 tarihinde bana geldi. 19/12/2012 tarihinde göreve başlamış olan Mevlüt beye sorduğumda bundan haberinin olmadığını ifade etti.
Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 14/01/2013 tarihli dilekçe ile;
1- Varsa Valilik Makamının 20/12/2012 tarih ve 663.05-3586 sayılı inceleme-soruşturma olurunun,
2-Varsa hakkımdaki şikayet dilekçelerinin onaylı birer örneğinin tarafıma verilmesini,
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, 14/01/2013 tarhli dilekçemle istediğim halde 21/01/2013 tarihli ve 28816869.02.00-663.09-147 sayılı Milli Eğitim Müdürü imzalı Eğitim Denetmenleri Başkanlığı yazısıyla “dilekçenizde belirtilen konu ile ilgili olarak inceleme/soruşturma işlemleri devam etmektedir, sonuçlandığında talep etmeniz halinde değerlendirilecektir” denilerek sanki ben“soruşturma raporu istemişim gibi” ve yasal bir gerekçe belirtilmeyerek olumsuz cevap verilmiştir.
Hukuka uygun olmayan bu cevabın, sayın Mevlüt beyin izne çıkmaya hazırlandığından boş bulunduğu bir zamanda kendisine imzalatıldığını düşünüyorum. İnşallah öyledir. Fakat aklımıza da şu soru gelmiyor değil: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu antidemokratik bulduğu için mi...? Çünkü:
 
Verilen Cevap; 4982 Sayılı Kanunu’nun Aşağıdaki Hükümlerine Uymamaktadır.
Madde 1-“Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitliktarafsızlıkve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”
Madde 4-“Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. ...”
Madde 5- “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler... ”
Madde 19- “Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.”
 
Ayrıca Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 09/02/2012 tarih ve 2012/139 sayılı Kararına da Uymamaktadır.
Bu kararda;
“Kurum ve kuruluşların bilgi ve belgeye erişimi engellemeleri, ancak kanunun istisna saydığı gerekçelerin mevcudiyeti halinde mümkündür.
4982 sayılı Kanunun 19.maddesi ile ilgili Yönetmeliğin aynı içerikli 30.maddesi hükümleri, hakkında bilgi ve belge talep edilen konunun sadece inceleme/soruşturma aşamasında olduğundan bahisle başvurunun reddedilmesine gerekçe teşkil edebilecek mahiyette değildir. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerden açıklanması, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde 4982 sayılı kanunun 19.maddesinde 4 bent olarak sayılmış olan hallerden en az birine neden olacak nitelikte olanlar, ancak bu Kanun kapsamı dışında değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla kurum ve kuruluşların, inceleme/soruşturma ve/veya soruşturmalar hakkındaki taleplere yönelik ret cevapları için 4982 sayılıKanunun 19.madesindeki bentlerin hangisine/hangilerine dayandıklarını gerekçeli olarak belirtmeleri gerekmekte; talep edilen bilgi veya belgenin 4982 sayılı Kanun kapsamı dışında olduğu şeklinde yorumlanması mümkün bulunmamaktadır.” Denilmektedir.
 
Baskı ve Hasımlaşmalar Kime Hizmet Eder?
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan yanlış işlemleri konu aldığım bir yazımdan dolayı daha önce de Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hakkımda soruşturma açtırılmıştı. Bir şey çıkmamıştı. Hiç bir yetkisi ve görevi olmadığı halde hakkımda soruşturma işlemini başlatan Eğitim Denetmenleri Başkanı Eyyup bey ve yardımcıları hakkında gerekli yasal işlemin yapılması için 05/04/2012 tarihli şikayet dilekçemden dolayı açılan inceleme halen devam etmektedir. Yani Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü oyalama taktiği içerisindedir.
Şimdi de bir yazımdan dolayı ikinci kez soruşturma açılmıştır. Antidemokratik bir iş, işlem ya da eylem arayanlar önce aynaya bakmalıdırlar.
Bu baskı ve hasımlaşmalar öncelikle kurumlara zarar vermektedir. Kurumun başı olan memurlar öncelikle kurumlarında çalışma ortamından, huzur ve sükunun sağlanmasından sorumludurlar. Hakem olması gerekenler hasım olmayı tercih ettiğinde takım anlayışını bozarak önce kendilerine zarar verirler.
Şeffaflıktan uzak, kapalı kapılar arkasında iş çevirmenin demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitliktarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olduğunu hiç bir kimse söyleyemez.
 
“İL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULLARININ İŞLEYİŞLERİ VE SORUNLAR” başlıklı yazımın 17/12/2012 tarihinde “kamudanhaber.com” sitesinde yayımlanmasından dolayı açılan soruşturma düşündürücüdür.
Bu soruşturma yasal mıdır?
Soruşturmanın konusu tam olarak nedir?
Kimi ya da kimleri hedef almaktadır?
Yazının konusu mu yoksa yazarı mı hedef alınmıştır?
Yazıda geçen kişilerin tamamı mı yoksa önceki soruşturmada olduğu gibi hiç biri mi hedef alınmıştır?
Muhakkikler konunun kapsamını kaldırabilecek yetkide midir?
Basın ve haberleşme özgürlüğüne yönelik bir saldırı mıdır?
Bu konuda yasal haklarımız nedir?
Şikayette kin ve garaz var mıdır?
Varsa şikayetçilerin konuyla illiyeti bulunmakta mıdır?
Tüm bu soruların cevabı ilgili soruşturma olurundan anlaşılacaktı. Fakat bize verilmedi.
 
Bilgi ve Belge Niçin Verilmemiştir?
Şikayet usulsüz mü yapılmıştır?
Şikayet yapılmadığı halde mi soruşturma açılmıştır?
Soruşturma oluru yanlış birim taarfından mı alınmıştır?
Soruşturma açılmasını disiplin amiri olmayan yanlış kişi mi başlatmıştır?
Mevzuata uygun olmadığından ve usulsüz yapıldığından mı verilmemiştir?
Soruşturma olurunu gizleyerek soruşturma yapılabileceğini mi zannetmişlerdir?
Yoksa zaman kazanarak ilgili valilik olurunu tekrar ve düzgün bir şekilde yeniden düzenleyerek kitabına mı uyduracaklardır?
Ya da en son ihtimal mi geçerli? Yani Mevlüt hoca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu antidemokretik bulduğundan mı bu Kanunda belirtilen hakları kullandırtmamaktadır?
 
Basında Ne Yazabileceğimizi ve Neleri Yazamayacağımızı Gayet İyi Biliriz.
657 sayılı Kanunun bizlere ne gibi kısıtlamalar getirdiği bellidir. Bu sınırları gayet iyi biliyoruz. Görevimizi ve sınırlarımızı da gayet iyi biliriz. Herkesin herkesten alabileceği bir ders mutlaka vardır. Ancak Türkçeyi dahi doğru dürüst öğrenememiş kimselerden alacağımız ders bu değildir.
 
Artık Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Değil
Efendim ben keyfime göre soruşturma açtırırım. İstediğim gibi soruşturmamı yaparım. İstediğim gibi suçlar, ceza veririm devri geçeli bir hayli zaman oldu. Her memurun hakları olduğunu bazılarına hatırlatmakta yarar vardır. Anayasal hak gaspı ve görevi kötüye kullanmak mahiyetindeki bu saldırılara göz yummak mümkün değildir.
Devletimizin mevzuatını uygulatmamak amacıyla baskı ve yıldırma soruşturması açtıranlar, bunun hukuki sonuçlarına katlanacaktır.
 
Valilik Makamının 20/12/2012 tarih ve 663.05-3586 sayılı inceleme-soruşturma oluru ve yinevarsa hakkımdaki şikayet dilekçelerinin onaylı birer örneğinin tarafıma verilmesini, 24/01/2013 tarihli dilekçe ile tekrar istedim. Sayın Mevlüt beyin dikkate alacağını ümit ediyorum. Bu soruşturmada mevzuata uymayan o kadar çok şey var ki... Kim bilir ne inciler ortaya saçılacaktır.
Soruşturma açtırma konusunda yaptıklarının hukuki olduğunu düşünüyorlarsa valilik soruşturma olurunu tarafıma verirler. Vermezlerse hukuksuzluklarına bir hukuksuzluk daha eklemiş olacaklar.  Cevap verildiğinde Kamuoyuyla paylaşacağımın bilinmesini isterim.
 
           Ali COŞKUNER
Eğitim Yöneticisi

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum