MEB'den E-okul Not Girişlerine Dair Resmi Yazı

MEB'den E-okul Not Girişlerine Dair Resmi Yazı

MEB Bakan Yardımcısı Petek AŞKAR İmzalı "2020-2021Eğitim ve Öğretim Yılı Eksik E-Okul Not Girişleri" konulu resmi yazı

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2021 tarihli "2020-2021Eğitim ve Öğretim Yılı EksikE-okul Not Girişleri" konulu resmi yazıyı 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda -"Okul sisteminde not girişi yapılmamış olan öğrencilerden “Sorumluluk ve OYS Puanları” ekranında herhangi bir ders notu bulunmadığı hâlde durumu "GEÇTİ (ORTALAMA)" olarak görünenlerin; isteğe bağlı yapılacak sınavlar neticesinde eksik not girişlerinin yapılarak ortalamalarını yükseltebilmeleri için “Sorumluluk ve OYS Puanları” ekranı üzerinde “2020-2021 Eksik Not Hanesi” adı altında bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" dendi.

İşte Bakan Yardımcısı Petek AŞKAR İmzalı "2020-2021Eğitim ve Öğretim Yılı Eksik E-okul Not Girişleri" konulu resmi yazı

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi" başlıklı Ek 2 nci maddesi kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılarak tamamlanmıştır.

Bu süreçte öğrencilerin yılsonu iş ve işlemleri ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) yazımız gereği öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının II. döneminde resmî ve özel tüm okulların; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında kayıtlı öğrencilerden ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumlulukları, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, ilgi (a) Yönetmeliğin “Doğrudan sınıf geçme” başlıklı 57'nci maddesi birinci fıkrası (b) bendi ile ilgi (b) Makam onayı yazısının 3 üncü maddesi gereği; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel ortaöğretim kademesindeki tüm okulların hazırlık, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıf başarısız dersleri bulunan öğrencilerden, yılsonu başarı puanı en az 50 olanların başarısız oldukları toplam ders sayısına bakılmaksızın doğrudan bir üst sınıfa geçişleri sağlanmıştır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait herhangi bir ders notu girişi yapılmamış olan derslerin “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Sorumluluk ve OYS Puanları” ekranındaki durumu "GEÇTİ (ORTALAMA)" olarak görünen ilgili ders/dersleri; yılsonu başarı puanı 50 ve üzerinde olduğu için sistem tarafından sorumlu kabul edilmeyerek, ortalamayla başarılı sayılmış olup mebpersonel.com bu durumda olan öğrencilerin not ortalamalarında düşüş olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda olan öğrenciler ile herhangi bir gerekçeyle e-Okul sisteminde not girişi yapılmamış olan öğrencilerden “Sorumluluk ve OYS Puanları” ekranında herhangi bir ders notu bulunmadığı hâlde durumu "GEÇTİ (ORTALAMA)" olarak görünenlerin; isteğe bağlı yapılacak sınavlar neticesinde eksik not girişlerinin yapılarak ortalamalarını yükseltebilmeleri için “Sorumluluk ve OYS Puanları” ekranı üzerinde “2020-2021 Eksik Not Hanesi” adı altında bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur

Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla bu durumda olan öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde gerekli düzenleme ve teknik alt yapı güncelleme işlemlerinin ivedilikle yapılması, ilgili okul idarelerince ekran kullanıma açıldıktan sonra bu durumdaki öğrencilerden sınava girmek isteyenlerin sorumluluk sınav dönemlerinde sınavlara girmelerinin sağlanarak, sınav sonuçlarının ilgili ekran üzerinde yeni açılacak olan 2020-2021 Eksik Not Hanesine doğru ve eksiksiz bir şekilde işlenmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Petek AŞKAR Bakan a. Bakan Yardımcısı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.