MEB'den MTSK İle İlgili Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Açıklamalar Resmi Yazısı

MEB'den MTSK İle İlgili Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Açıklamalar Resmi Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü MTSK İle İlgili Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Açıklamalar Resmi Yazısı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 15.12.2021 tarihli Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Açıklamalar Konulu 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne Resmi Yazı Gönderdi

İŞTE O YAZI

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz denetim ve gözetiminde yapılan özel motorlu taşıt sürücü
kursları direksiyon uygulama sınavları ilgi (a)'da kayıtlı Yönetmelik, iş makineleri sürücü eğitim
kurslarının teori ve uygulama sınavları ise ilgi (b)'de kayıtlı Yönerge hükümleri doğrultusunda
yapılmaktadır.

İlgi (c)'de kayıtlı yazı ve Valiliklerden Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden bazı tereddütler
yaşandığı anlaşılmakta olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

Güncel ve hızlı haberi anından almak için mebpersonel.com sitemizi Takip Et özelliğini kullanabilirsiniz.

1- İlgi (a)'da kayıtlı Yönetmeliğin 'Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı' başlıklı 30 uncu maddesi
birinci fıkrasının (c) bendinde; “c) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o sınav döneminde sınava
girecek kursiyer sayısı 3000’i aşması durumunda, bir günde en az 360, en fazla 960 kursiyer sınava
alınabilir. 3000’in altındaki ilçelerde ise en az 250, en fazla 600 kursiyer sınava alınabilir." hükmü; (ç)
bendinde ise; "ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o sınav döneminde sınava girecek kursiyer
sayısına yetecek direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticinin bulunmaması hâlinde direksiyon
eğitimi dersi sınavı, birden fazla güne kursiyer sayısı dengeli dağıtılarak yapılır.” hükümleri yer aldığı
halde bazı il/ilçelerin bu hükümlere uymadıkları, kursiyer sayılarını bölerek sınavları birkaç güne
yaydıkları,

2- İlgi (b)'de kayıtlı Yönergenin 'Sınav Yürütme Komisyonu' başlıklı 14 üncü maddesi ikinci
fıkrasının (h) bendinde yer alan; “Kurslarda uygulama eğitiminde kullanılan eğitim ve sınav araçları ile
teori ve uygulama eğitimlerinin bu Yönergede belirlenen standartlara uygun olup olmadığını en geç dört
ayda bir kontrol eder/ettirir.” hükmü gereğince, sınav yürütme komisyonu başkanının, kurslarda bulunan
eğitim ve sınav araçları ile uygulama alanlarının kontrol edilmesi / eksikliklerinin giderilmesine ilişkin iş
ve işlemleri takip etmesi gerektiği,

3- İlgi (b)'de kayıtlı Yönergenin 14 üncü maddesi ikinci fıkrasının (i) bendinde; ”Birden fazla
kursun kursiyerlerinin uygulama sınavı farklı uygulama eğitim alanlarında yapılması hâlinde; her farklı
alanda yapılacak uygulama sınavları için uygulama sınavı yürütme komisyonu başkanı olarak
görevlendirilmek üzere bir milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirir. Millî eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürü bulunmaması hâlinde ise okul müdürü görevlendirir.” hükmü bulunduğu halde
bu hükme uyulmadığı; ayrıca, 'İş Makineleri Sürücü Eğitimi Kursları Görevli Ücret Hesaplama
Tablosu'nda sınav yürütme komisyonu başkanına beş uygulama eğitim alanında mevzuatta belirtilen sayıkadar denetleyici görevlendirme yetkisi verildiği halde, bazı il/ilçelerde bu görevlendirmelerin
yapılmadığı anlaşıldığından, gerekli değerlendirmelerin de yapılamadığı,
soru-isareti-buyutec-001.jpg

4- İlgi (b)'de kayıtlı Yönergenin 14 üncü maddesi üçüncü fıkrasında yer alan; ”Sınav yürütme
komisyonları ile sınavda görevlendirilen diğer personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla
il millî eğitim müdürlüğünce sınavlarda, 80 kursiyere kadar bir, 80 kursiyerden sonraki her 80 kursiyere
kadar da bir millî eğitim müdür yardımcısı/il/ilçe şube müdürü görevlendirilir. Kontrol ve denetim
amacıyla görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı/il/ilçe şube müdürü sınavların mevzuata uygun
yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında ve sınav süresince görev yerlerinde
bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor
halinde il milli eğitim müdürüne bildirir.” hükmüne uyulmayarak sınava alınacak kursiyer sayılarını
yukarıdaki hükme aykırı bir şekilde böldükleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli şube
müdürlerinin de görevlendirilebileceği hükmü olduğu halde bu görevlendirmelerin yapılmadığı,

5- Kontrol - denetim amacıyla görevlendirilen personel ile eğitim ve sınavda görevlendirilenlerin,
öncelikle eğitim ve sınavların kurucuya veya kursa ait demirbaş araçları ile yapılıp yapılmadığının
kontrol edilmediği,

6- "A1", "A2", "A", "C1", "C1E", "C" ve "CE" direksiyon uygulama sınavlarında, eğitim ve sınav
araçlarına uygun sürücü belgesi olan komisyon başkan ve üyesine görev verilmesi gerekirken, sistem
tarafından "B" sınıfı sürücü belgesi olan komisyon üyelerinin görevlendirildiği durumlarda sınav
yürütme komisyonunun yukarıda belirtilen direksiyon uygulama sınavlarında uygun sürücü belgesi
bulunan kişilere re'sen görev vermesi gerektiği

Konularında gerekli hassasiyetin gösterilerek takibinin yapılması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Abdullah SÜSLÜ
Bakan a.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.