Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Atamaları Yapılmamalıdır

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Atamaları Yapılmamalıdır

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Atamaları Yapılmamalıdır

Zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürme sürecinin sonuna gelinmiş olması nedeniyle, eğitim kurumlarının kurumsal yapılarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak okulların öğrenci sayıları ve ders yükü saatleri değişmiş, bunun sonucunda da öğretmen norm kadro sayıları yeniden oluşmuştur.
Durum böyle iken, daha önce Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen bir yazıyla “ihtiyaç fazlası öğretmenlerin”, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'in “ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, “Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın (Mülga ibare: RG-21/7/2012-28360) (…) en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir” hükmü çerçevesinde gereğinin yapılması talimatı verilmiştir.
Oysa Bakanlık, eğitim-öğretim alanında yapılan yapısal değişiklikleri dikkate alarak, 2012 yılında eğitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer değiştirmelerinin yapılmayacağını basın yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştu. Yöneticiler bakımından zorunlu yer değiştirmeler uygulanmamışken, yıllardır taşrada hizmet ettikten sonra hizmet puanı üstünlüğüne göre görev yeri değiştirilmiş bir öğretmenin, eğitim-öğretim alanında yaşanan bu yapısal değişiklikler sonucu birkaç saatlik ders yükü azlığına bağlı olarak norm kadro fazlası konumuna düştüğü için, resen il genelinde atamaya tabi tutulması hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Bu nedenle, eğitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer değiştirmelerinde olduğu gibi, norm kadro fazlası öğretmenlerin de isteğe bağlılar dışında resen atamalarının yapılmaması gerekmektedir. Bir iki saatlik ders yükü azlığı sonucu ihtiyaç fazlası konuma düşen öğretmenin önümüzdeki dönem oluşacak ders saati artışına bağlı olarak yeni normla yeniden ilişkilendirilmesi mümkünken, bugün birini gönderip yarın aynı kuruma aynı alanda bir başka öğretmeni atamanın doğru olmayacağı kanaatindeyiz.
Genel lise iken Anadolu lisesine dönüşen eğitim kurumlarında dönüşüm sürecine bağlı olarak bazı alanlarda öğretmenlerin genel liselerdeki ders yükü ve norm kadroları azalırken, Anadolu liselerindeki ders yükünün ve norm kadroların artış gösterdiği/göstereceği açıktır. Örneğin, bu eğitim kurumlarında genel lisede Kimya alanında görev yapan bir öğretmen birkaç saatlik ders yükü azlığı nedeniyle norm kadro fazlası durumuna düşerken, gelecek yıl Anadolu lisesinde aynı alanda oluşacak yeni norma yeniden öğretmen ataması yapılacaktır. Birkaç saatlik ders saati azlığı nedeniyle norm fazlası konumuna düşen öğretmenlerin gönderilerek, 4-5 ay gibi kısa bir süre sonra yeniden aynı kuruma aynı alanda başka bir öğretmenin atanması mağduriyete neden olacaktır.
Diğer taraftan, yeni açılan imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarında ve bağımsız ortaokullarda eğitim bölgesi ve yerleşim yeri dikkate alınarak hesaplanan norm kadrolar nedeniyle, normlar oluşmamasına rağmen eğitim-öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından dönem başında atamaları yapılan öğretmenlerin, iki üç ay geçtikten sonra alanlarında norm olmadığından, norm kadro fazlası olarak ihtiyaç bulunan başka eğitim kurumlarına resen atamaları yapılmaktadır. Söz konusu norm fazlası öğretmenler bu yıl görevlerine devam etseydi, gelecek yıl alanlarında norm kadro oluşacağı için aynı eğitim kurumunda görevlerine devam edebileceklerdir.
Örneğin, Türkçe alanında, eğitim bölgesinde hesaplanan ders yüküne bağlı olarak norm alamayan yeni açılmış bir imam hatip ortaokuluna öğretmen ataması yapılsa da, bugün itibarıyla norm kadro fazlası olmaktadır. Gerek yeni açılmış gerekse ayrıştırılan ortaokullarda görevine devam eden bir öğretmen, alanında norm olmadığı için, norm kadro fazlası olarak başka bir eğitim kurumuna atanırken, yeni eğitim-öğretim döneminde ders yükü artacağı için birkaç ay sonra aynı kuruma yeniden öğretmen ataması yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek, sözü edilen nedenlerden dolayı, eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna yaklaştığımız bir zaman diliminde, norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri hariç, il genelinde resen atama yapılmamasını istedik.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.